ை Vigo flashback: Abrir Vigo ao Castro

ilcanallarubens_abri_vigo_al_castro_1-834x1024_Vigo_vigoteimporta

Hai tempo xa que o Castro se converteu unha nunha illa dentro da nosa cidade, ata fai ben pouco nin sequera existía un paso de peóns para poder acceder ao pulmón verde da cidade.

Agora dou a luz este proxecto, que un dos partidos políticos da cidade tiña nun caixón, proxecto que posiblemente que nun futuro o poida retomar…

“Abrir Vigo ao Castro”

Como conectar o Castro coa cidade? Literalmente se Mahoma non vai á montaña a montaña vai a Mahoma

Como sería isto posible? Dunha forma completamente orixinal, permitindo que o Castro se introduza na cidade, para iso os técnicos desenvolveron un plan polo cal a aba do Castro se estendería ata as portas do Concello de Vigo.

Para permitilo soterraríase o tráfico que pasa pola rúa Camelias, habilitando tamén un falso túnel para o tráfico interior do parque entre o Paseo dos Cedros o Paseo Cronista Xose M. Álvarez Blázquez, permitindo desta forma, unha acceso directo ao parque dende Venezuela e Camelias.

Ademais reformaríase completamente a Praza do Rei, a nova estrutura compoñeríase de 2 alturas, na parte inferior dependencias municipais cun paseo central aberto, e na parte superior un xardín que sería unha extensión da zona verde do Castro ata as mimísimas portas do concello.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Paralelamente a esta grande actuación, reduciranse as pendentes en todas as zonas posibles do monte para habilitar un sistema de sendeiros que permitirán a calquera cidadán, independentemente das súas condicións físicas, acceder ao Castro dende as rúas Venezuela, Camelias, Marqués de Alcedo e o propio concello; agora mesmo isto só é posible a través da inmensa escalinata que parte do concello ou collendo un vehículo privado para acceder ao alto do monte.

Habilitaríanse sendeiros e camiños con distinta pendente para prácticas deportivas e rutas turísticas. Os restos da muralla do castelo de San Sebastián tamén quedarían comunicados co resto do ámbito verde arredor do Concello.

Que lles parece isto que os contei? Que vos parece o que aparece na imaxe?

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

Vía Vigo te importa.

ை O barrio Ribadavia, un barrio desatendido.

ilcanallarubens_Parque-Pizarro 03_ Vigo

Un día, concretamente o 18 de xullo de 2010 habería ao publico o parque que está entre Pizarro e o Barrio de Ribadavia. Despois de 2 meses da súa inauguración.

Situado entre a rúa Pizarro e o barrio de Ribadavia, pon a disposición dos veciños máis de 5.000 meros cadrados “con un acabado excepcional”, segundo asegurou o alcalde por aquel entón durante a visita que realizou a este. O parque Ribadavia-Pizarro que leva aberto cinco anos na actualidade e unha das zonas máis abandoadas da cidade, un parque descoidado e abandoado da man de…

Abel Ramón Cabellero dixo tamén que “Hemos regenerado una parte muy marginal de la ciudad siguiendo con nuestro plan de que Vigo pase a ser una ciudad policéntrica, comentou o alcalde, quen informou polo entón que o proxecto se ilcanallarubens_Parque-Pizarro 02_ Vigocompletará cun novo centro comercial que hoxe está en fase de construcción, no interior del mesmo habera un Mercadona que sera o sexto na Detroit Viguesa, centro comercial que ira entre asdúas torres chamadas Risedencial Pizarro na rua Pizarro, o solar que foi abandonado despois da construción das dúas torres pero co paso do tempo foi comprado pola Abanca e despois vendido ao Grupo Lloves que a través de Pizarro Gestión S.L. que será quen desenvolva o proxecto nunha superficie de máis de 22.000 metros cadrados. Deles ao redor de 8.000 estarían destinados a superficie comercial no que habera –tendas e oficinas– e que o centro contaría con 240 prazas de estacionamento en tres sotos de aparcadoiro, esta construcción a esta a facer Ferrovial. O Risedencial Pizarro cunha capacidade para que vivan 160 familias, na actualidade as devanditas torres só están habitadas un 60% o resto esta baleiro.

O alcalde prometía unha apertura dunha gardaría a cal hoxe aínda os veciños esperan ansiosamente como tamén o centro de día para as persoas maiores.

Hoxe o barrio de Ribadavia esta no esquecemento por parte do Concello da cidade, os poucos veciños que residen nel de forma legal din “Vivimos en un sin vivir, sin mejoras de acceso, con problemas de delincuencia, con problemas en nuestras viviendas por culpa de los edificios nuevos que han echo que nuestros cimientos se corran”.

Porque digo veciños que viven de forma legal? Por que por outra banda hai vivendas okupadas, pode que este barrio sexa un dos da cidade de Vigo que este máis Okupado.

ilcanallarubens_Parque-Pizarro 01_ VigoO barrio está afectado por un PERI. En época de crise, as construtoras non teñen para pagar e indemnizar os poucos propietarios que alí residen facendo practícaa habitual de facerlles as vidas imposibles para que ao final se lisquen das súas vivendas onde levan toda a vida, esto todo en complicidade co concello e as constructoras así me din os veciños do barrio, esta estratexia chamase Xentrificación.

No barrio había dous ultramarinos dos cales hoxe na actualidade segue aberto so un, o outro marcho porque os repartidores e provedores chegaron a un punto de negarse a entrar. Estes dous ultramarinos de toda a vida eran os mais antigos da historia da hoxe coñecida Detroit Viguesa antes chamada Vila de Vigo.

Recomendaríalles a cada un e unha de vostedes que entrasen un día e coñezan de primeira man este barrio, barrio humilde de xente obreira de xente traballadora que hoxe viven nun sin vivir.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

Ao inicio deste vídeo son fotos antes que inauguraran o parque e logo e como se atopa na actualidade.

ை Incendios en Galiza 2015 e a lei de montes.

ilcanallarubens_ STOP LEI DE MONTES _ICR-Photographer_2015

Estamos no segundo mes do verán, no que vai do verán do 2015 xa son numerosos incendios nos montes do país, o presaxio de que este verán ía estar pasado por chamas foi que no mes de maio na primaveira se producía uns incendios na parroquia de Cobres en Vilaboa na provincia de Pontevedra, concretamente o día 27, desatábase dous incendios a iso das dúas da madrugada, esteas dous incendios de dimensións de 65 hectáreas, un de 50 hectáreas e o outro de 15 hectáreas, nese mesmo momento en que estaban a extinguir os incendios pola mañá desatábase outro. O incendio de Vilaboa segundo a Consellería de Medio Rural foi provocado“. Nos traballos de extinción de ambos os dous os tres lumes participaron 2 técnicos, 4 axentes forestais, 12 brigadas, 6 motobombas, 2 pas e un avión.

O seguinte incendio producíase na parroquia de PadronsPonteareas, na provincia de Pontevedra, este incendio empezou a propagarse a iso das 15h do mesmo día que o de Vilaboa, este de incendio foi dunhas 30 hectáreas. O incendio de Padrons segundo segundo a Consellería de Medio Rural foi provocado“. Nas tarefas para extinguir o lume participaron un técnico, catro axentes, cinco brigadas, catro motobombas, unha pa, catro helicópteros e dous avións.

Cabe resinalar que Galiza ocupa os tres primeiros lugares do ranking de incendios intencionados da nación española, no primeiro lugar está a provincia de Ourense, no segundo lugar a provincia da Coruña e pechando o terceiro lugar a provincia de Pontevedra, facéndose visible que os gobernos do pasado como do presente non fixeron o suficiente por protexer o emblema nacional galego, os seus montes verdes.

ilcanallarubens_ Provincias con maior proporción de incendios intencionados en españa _ICR-Design

Despois destes dous incendios no Congreso dos Deputados o día 8 de xuño aprobábase, definitivamente, e tras unha avalancha de emendas, a nova Lei de Montes que afectará a máis do 54% da superficie do país, considerado chan forestal. Isto equivale a 27,7 millóns de hectáreas das que dúas terceiras partes son de propiedade privada. O obxectivo último da Lei, segundo os populares, foi “mellorar o aproveitamento forestal en España protexer a biodiversidade, previr incendios, loitar contra o cambio climático e mellorar o aproveitamento dos recursos forestais”.

De entre as modificacións -incorporación das normas reguladoras do transvasamento de auga Taxo-Segura, ou a supresión de competencias aos axentes forestais á hora de denunciar delitos ambientais – que introduciu a Lei, respecto da súa predecesora, a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes, a que suscitou, sen dúbida, maior polémica foi a concesión de competencias ás Comunidades Autónomas para recualificar o chan que sufrise incendios sen esperar o prazo estipulado de polo menos durante 30 anos  [artigo 50 sobre mantemento e restauración do carácter forestal dos terreos incendiados] si hai motivos de interese público. Entón, as razóns imperiosas de interese público son suficientes como para garantir unha boa actuación por parte da Administración á hora de recalificar os chans, ou volveremos aos tempos de Paco “O Pocero”?.

ilcanallarubens_ Especulacion forestal _ Marca España _ICR-Design

Para pescudalo debemos, entre outras cousas, acudir á nosa Carta Magna. A Administración Pública serve con objetividad os intereses xerais. Esta afirmación, contida no artigo 103.1 da Constitución, é o eixe sobre o que debe gravitar a actuación da Administración. O interese xeral configúrase deste xeito como un principio constitucionalizado, que debe estar presente e guiar calquera actuación da Administración. A consecuencia inmediata non é outra senón a de que a Administración non goza dun grado de autonomía da vontade similar ao que é propio dos suxeitos de dereito privado. A actuación da Administración deberá estar guiada pola procura e prosecución do interese público que lle corresponda, o que lle impedirá -por imperativo do artigo 103.1 da Constitución- apartarse do fin que lle é propio.

Con todo, nin o propio artigo 103 nin ningún outro precepto da Constitución ofrecen unha definición -e quizá non poderían facelo- do que deba considerarse como tal interese público. Non é estraño atoparse na práctica con posturas administrativas consistentes en considerar que, por exemplo, calquera aforro no gasto público (ata non accedendo ao pago de cantidades ciertamente debidas a un administrado) é conforme ao interese público, co argumento de que iso permitirá utilizar o diñeiro aforrado (en detrimento dun dereito dun particular) en beneficio da comunidade. Obviamente, esta forma de entender o interese público nada ten que ver co que o artigo 103.1 da Constitución pretende garantir.

En efecto, o artigo 103.1 da Constitución impón explícitamente á Administración que sirva ao interese público, pero que o faga con “objetividad” e con “sometimiento pleno á lei e ao dereito”. Estes dous límites, xunto con outros non explícitamente citados no precepto constitucional aínda que intrínsecamente unidos a eles, garanten a interdicción da procura do fin sen atender aos medios.

En resumo, a necesidade de que haxa un interese público ou xeneral para proceder á recalificación dunha zona devastada por un incendio, en relación co disposto no artigo 103 da Constitución Española, debería ser suficiente como para garantir a protección do medio ambiente. No entanto, isto é España, e non sería a primeira vez en que os políticos fan caso omiso a unha Lei para recalificar un terreo.

Os tres últimos incendios declarados en Galiza.

Día 23 de Xullo en Santiago de Compostela, a semana pasada, na parroquia de Figueiras, neste incendio o departamento autonómico de Medio Rural, se formalizó cinco minutos logo das sete de aquela tarde que imponse cando un lume pode chegar a afectar á poboación e a bens non forestales, feito que require a inmediata adopción de medidas de protección e socorro, este incendio foi de dimensións de 25 hectáreas.

Día 25 de Xullo en Folgoso do Courel, na provincia de Lugo, o cal estivo dous días activo, este incendio preocupaba polo alto valor ecolóxico da zona e polo abrupto do terreo. Ata o lume só chegaban os medios aéreos. A alcaldesa, Dores Castro, cre que se trata de un incendiointencionado. As chamas o luns aínda seguían vivas era na Fonsagrada, tamén en Lugo.

Queimados xa 20 hectáreas de monte raso e 8 de arboredo. A mañá do luns 27 o incendio seguía activo e os axentes traballan para cercar o lume. E só a 40 kilómetros, en Navia de Suarna, máis de 24 horas de loita incansable contralar as chamas. Dende o sábado 25, teñen arderon 431 hectáreas. O lume está controlado, pero fixo temer o peor. Queimou outra zona de alto valor ecolóxico. Na zona, vive o oso pardo. O lume afectou unha importante e unica reserva de albedros e produciu danos irreparables para os produtores de mel. En total hoxe 29 de sullo se contabilizou as hectáreas damnificadas e as cifras oficiais foron 840 hectáreas.

O outro incendio iniciase no día 28 de Xullo, no día de onte, na localidade ourensana de Palmés un incendio que a media tarde foi declarado de nivel 2 pola Xunta de galiza, ao achegarse peligrosamente ás casas. Hoxe día 29 en que redacto esta entrada á unha da madrugada o incendio segue activo e nel traballan tres axentes forestales, oito brigadas, catro motobombas, cinco helicópteros e seis avións. A superficie calcinada, segundo o parte de Medio Rural ás 22 horas, é de 100 hectáreas afectadas. Un axente forestal e un brigadista que traballaban na extinción deste incendio foron evacuados por intoxicación polo fume. Ambos estaban conscientes cando foron trasladados a un centro hospitalario.

Á mesma hora comezou outro en Trasalba, concello de Amoeiro, a poucos kilometros do primeiro. O lume púidose ver desde a capital.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

Fonte de inspiración queaprendemoshoy.com

ை A Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) de Vigo-Tui-Baixo Miño reivindica que #RosaSeQueda

ilcanallarubens_ICR-Photographer_Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vigo-Tui-Baixo Miño_Vigo_2015

A Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) de Vigo-Tui-Baixo Miño leva tres días na rúa colon, nos números 33-35 na UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) en fronte xusto do farol da entrada á rúa do príncipe.

Desaloxala da súa casa e darlle un ano de aluguer social. Iso é o que ofrece Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI Santander) creada polo BSCH (Banco Santander) a unha familia viguesa. Rosa, de 46 anos, cun bebé de meses, que tivo que deixar de pagar a hipoteca, avalada coa casa da súa nai, tras quedarse sen traballo, poden verse na rúa.

Rosa está disposta a pagar o que pode: 300€ ao mes durante tres anos, pero a súa oferta non tivo resposta por parte da entidade, polo cal o procedemento segue o seu curso e podería quedar na rúa.

Ante esta situación, membros da Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) de Vigo-Tui-Baixo Miño, iniciou o martes unha serie de protestas diante da oficina de UCI Santander, despois de que en maio pasado conseguisen paralizar a poxa, despois de que un xuíz pedise revisar as cláusulas do crédito hipotecario, consideradas abusivas polo avogado de Rosa.

A PAH advirte de que hai “indicios claros de estafa” na concesión de hipotecas a persoas sen solvencia económica ou con traballo precarios, “que supón que estas persoas estean atadas ao banco durante toda a súa vida”. Ademais, moitos destes préstamos “teñen cláusulas ilegais, como xa reflectiron multitude de sentenzas”, entre elas que teñan que facer fronte ao pagamento de intereses tras as renegociacións dos acordos.

E tamén chama á atención o pasotismo das institucións públicas, Xunta e Concello de Vigo, que seguen mantendo, o de que en Vigo non hai desafiuzamentos.

As e os concentrados deixaron claro que, de non se arranxar polas boas este e outros casos pendentes na cidade, procederán a facer unha acampada-protesta diante do BSCH, responsable, en último caso, de UCI. Hoxe mesmo, 24 de xullo volverán a concentrarse aí ás 11:30h.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

ை Testemuño dun Vigues que reside nun inmoble en ruínas.

ilcanallarubens_ICR-Photographer© asilo Barrio do CURA_Vigo_2015

A casa onde vivo, lla debo aos meus amigos son poucos pero bos e non se meten en leas, non é unha casa bonita como podedes ver pero hai comida gratis e non pago o aluguer, dos veciños non hai queixa, compartimos profesión, as festrás son de madera sen vidrio e os muros de formigón, non son un tipo falador como notastes de pequeno dicíanme que era inadaptado.

Tenia sonos de grandeza e usaba a violencia pero sálteme as regras e agora vivo nunhas ruinas, agora tenño moito tempo e estouno a pensar como facer a miña vinganza para que ese poder caia abaixo, son un lobo ou unha ovella cazador que quere ser cazado, deime de conta hai tempo que é difícil ir contra corrente nun mundo sen ideas, a televisión dá as normas do que hai que facer e xa, ninguén, pon freo a toda esta merda que é o Partido que disque é socialista de Vigo.

Nun lugar teño gardado algo que tarde ou cedo sairá como eu sairei deste burato onde vivo e convivo con seres peculiares que ao igual varios deles poderán ser vós os que me metestes nesta vivenda con festrás de madeira sen vidrio e paredes de formigón, o que di algo o acomete e eu acometerei iso que un día a mente que se me metían aquí sacaría a miña artillaría para que viñésedes atrás mio porque se cae un caen todos como fichas de domino xaponés.

Cando eu saia deste burato noticias miñas teredes malas noticias que cortan o vento do calibre 1’4.

Rubens Rocha [IlCanallaRubens]

ை Testemuño dun Vigues que reside na rúa.

ilcanallarubens_ persoas sen teito nos suportais do PP de Vigo_Vigo_2015

Xenio momentáneo, conversador brillante o alcohol convérteche niso por un instante. Din que iso mata lentamente quizais sexa a verdade mais non lle fago caso. Prefiro estar morto a ser un tipo vulgar porque así me converteu o poder político nacional ese poder que me quitou todo o decente. Entréguelle dándolle toda a miña confianza atraves dun sobre mais esa confianza volveuse na miña unha gadaña a que quitou todo.

Lo que digan os meus amigos agora non me importa. Antes tampouco lles importaba moito xa que poñían escusas para non me ver. A eles sempre todo lles ía e vailles mais que ben as cousas.

Agora que me viron tomar na praza do barrio e sen bañarme lles preocupo. Mentres que á miña as coiteladas do poder político me quitaron todo. Son patéticos os intentos dos que din que son meus amigos de afastarme de botella de alcohol.

O meu último desexo non é afastarme da botella senón será un último trago. Non quero estar sobrio cando vexa o deus o que fixo estar como estou. O poder político quitoume o meu traballo cun ere fraudulento, o banco róubome o meu diñeiro e a miña casa. A miña esposa foise ao lado do poder político xunto a un home corrupto, este home corrupto protexido polo poder xudicial mentres eu non estou protexido.

Xa que ata me quitaron a tarxeta sanitaria a cal era a salvación da miña saúde a cal agora intoxico. Só pido un último trago aínda que me custe morrer tan só pido o último trago para deixar vivir. A ninguén pedín vivir para sempre xa que teño visto que o vivido foi un engano. De nada vale seguir porque o poder político me saco toda dignidade como ser.

O intento por cambiarme dos meus hipócritas amigos poderalles custar a vida. Dende que era un acólito gustábame a bebida que invadía cada misa de domingo. Viño gratis, corpus cristi, vocación perdida, aínda que siga cara a diante non encontro saída. Só pido un último trago aínda que me custe morrer xa que aquí, xa non sirvo mais se que molesto. Mais a ninguén pedín vivir para sempre e os meus desexos son contribuír aos vermes que son mais dignos que o poder político.
Xa que de nada vale seguir e polo menos alguén lles podo contribuír cando este morto.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

ை Tallan novamente varias árbores na Detroit Viguesa.

Ilcanallarubens_ICR-Photographer_Tallas_Rua Serafín Abeldaño

Foto E.I. [12-05-2015] // F.V. [22-07-2015]

Este humilde blog leva denunciando dende fai un bo tempo a talla indiscriminada de arbores na cidade de Vigo, desta vez as tallas foron no terreo que hai entre a autoestrada AP-9 e a rúa Serafín Avendaño foron este ano un pasado máis alá, sempre coa escusa de limpeza que cada ano se realiza. E é que en lugar das habituais rozas e eliminación de árbores de pequeno porte, mediano porte e gran porte, este ano se está a proceder a tallar os exemplares de maior magnitude. Segundo denuncian algúns veciños, que temen que poida haber corrementos, cortouse un gran plátano de paseo, loureiros ou varias acacias. A zona está sinalizada baixo o terraplén, onde se impide aparcar así expóñeno, ante poñen o aparcadoiro á natureza, e os traballos manteranse ata o día 24.

Vigo segue mostrando ao mundo que é unha cidade que non aposta pola natureza nin polos espazos verdes senón a súa grande aposta é polo empedrado de granito.

Hai que recordar que esta zona atopase no distrito 36201 da cidade de Vigo, o barrio faise chamar Canadelo Baixo, un barrio de clase obreira, é unha das illas urbanas cun encanto especial. Este barrio esta conformado polas ruas Serafín Avendaño, Rúa do Canadelo Baixo, Rúa Eira, Rúa Callao e Travesía Callao.

O barrio de Canadelo Baixo máis o de Canadelo Alto son dous dos barrios máis esquecidos da cidade concretamente levan máis de 30 anos abandonados polas instrucións, tan so se presentan as instucións para facer os desbroces e as tallas de árbores sans, os asfaltados por dicirse así ou mellor dito parcheados que teñen os devandito barrio son feitos cos cartos dos veciños, veciños que traballan nas tarefas de parcheados como no arranxo das beirarrúas.

Estas zonas de Vigo posúen algúns inmobles daquel Vigo de antes, con casas unifamiliares con pequeñitas parcelas como tamén parcelas onde cultivan eles mesmos hortalizas e hai outras cousas máis.

Dende o meu humilde blog solicito se isto o le alguén das instrucións que non se esqueza deste barrio, barrio que levan pedindo os seus veciños unhas melloras, levan moitos anos solicitando melleoras, melloras que son escoitadas, despois de ser escoitadas prométenlles que farán o que solicitan humildemente pero esas promesas non se traducen a feitos e realidades.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

ை Desafiuzamento de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) a unha nái de 80 anos e sua filla con un bebé

PAH

IlCanallaRubens_IdiomaGalegoUCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) quere quedarse con dúas vivendas:

A dos “titulares” e a dos “avalistas”. A titular chámase Rosa, ten un bebé de meses, perdeu o seu emprego… A súa nai de 80 anos avalóuna coma moitos pais ou avós a casa da súa filla sen saber que agora responde coa súa casa.

¡NON PODEMOS PERMTIR ESTE ATROPELO!, UCI /SANTANDER NÉGASE A ÚN ACORDO XUSTO, “…O SEU OBXETIVO É DESPOXÁLAS DAS DÚAS CASAS E DARLLES 1 ANO DE ALUGUER SOCIAL” 

E DICIR,  ¡¡QUEDARSE CON DÚAS CASAS E CONCEDER UN RIDÍCULO ALUGER POR UN ANO!! 

¡¡¡ NON PODEMOS CONSENTILO !!!

Dende o día 21 ate o día 24, estaremos na sé de UCI na Rúa Colón, 33-35

Comezamos:

MARTES 21 ás 19h30.
MÉRCORES pola mañá a partir da 11h30.
XOVES tarde, as 19h30.
VENRES pola mañá a partir da 11h30.

¡¡VIGO SEN DESAFIUZAMENTOS!!
¡¡PAREMOS ESTO!!

As entidades financeiras concederon a través de UCI préstamos a mozas, poboación migrante e persoas con intención de cambiar de casa con escasa solvencia económica. Aparecen indicios de estafa na concesión de tales préstamos ao provocar endeudamientos durante décadas con falta de información e engano achega do risco contraido. Os préstamos inclúen ademais condicións declaradas abusivas polos tribunais, un abuso que se multiplica nos casos de renegociación de débeda nos que UCI impón condicións usurarias como a capitalización de intereses durante o periodo de duración dos acordos.

Unha estafa acompañada da practica do IRPH.

¡¡Non deixemos que UCI consiga votar a rúa a una anciana e sua Filla en paro con unha menor!!

TODOS A PARAR Ó DESAFIUZAMENTO

IlCanallaRubens_IdiomaEspañolUCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) quiere quedarse con dos viviendas:

La de los “titulares” y la de los “avalistas”. La titular se llama Rosa, tiene un bebé de meses, perdió su empleo… Su madre de 80 años la avalo como muchos padres o abuelos, la casa de su hija sin saber que ahora responde con su casa.

¡NO PODEMOS PERMTIR ESTE ATROPELLO!, UCI /SANTANDER SE NIEGA A ÚN ACUERDO JUSTO, “SU OBJETIVO ES DESPOJARLAS DE LAS DOS CASAS Y DARLES 1 AÑO DE ALQUILER SOCIAL”

Y DECIR, ¡¡QUEDARSE CON DOS CASAS Y CONCEDER UN RIDÍCULO ALQUILER POR UN AÑO!!

¡¡NO PODEMOS CONSENTIRLO!!!

Desde el día 21 hasta el día 24, estaremos en la sede de UCI en la Calle Colón, 33-35

Comenzamos:

MARTES 21 a las 19h30.
MIÉRCOLES por la mañana a partir de la 11h30.
JUEVES tarde, las 19h30.
VIERNES por la mañana a partir de la 11h30.

¡¡VIGO SIN DESAHUCIOS!!
¡¡PAREMOS ESTO!!

Las entidades financieras concedieron a través de UCI préstamos a jóvenes, población emigrante y personas con intención de cambiar de casa con escasa solvencia económica. Aparecen indicios de estafa en la concesión de tales préstamos al provocar endeudamientos durante décadas con falta de información y engaño aportación del riesgo contraido. Los préstamos incluyen además condiciones declaradas abusivas por los tribunales, un abuso que se multiplica en los casos de renegociación de deuda en los que UCI impone condiciones usurarias como la capitalización de intereses durante el periodo de duración de los acuerdos.

Una estafa acompañada de la practica del IRPH.

¡¡No dejemos que UCI consiga votar la calle la una anciana y sua Hija en paro con una menor!!

TODOS A PARAR AL DESAHUCIO

PAH VIGO TUI [@PAHVigoTui]

ை O pai do Dinoseto

ilcanallarubens_abel ramon caballero_  inaugurando rotonda rosalia de castro _ Vigo _ 2015

Foto do día 16 de Xullo un día despois de culpabilizar os cidadáns da precaria saúde de DINOSETO na inauguración da rotonda de Rosalía de Castro.

Abel Ramón o dia 15 concretamente este mércores pasado dixo na prensa respecto á morte lenta que esta tendo a famosa sebe o DINOSETO: “No son actos vandálicos, pero muchas personas se apoyan y acaban produciéndose desperfectos. Será una pequeña medida de protección”. Con esas palabras botaba a culpa da morte lenta da sebe á cidadanía que pousa sen pisar o tepes e o montón de terra sen base drenante e oxigenante e falta de auga e falta dunha sombra.

E anunciaba que valará o saurio ante os danos polo contacto de persoas que se apoian ao retratarse.

Ou sexa cun valo pensa salvar a DINOSETO? pensan que as persoas son as culpables dos danos cando o que teña un mínimo coñecemento de fotografía sabe perfectamente que para facer un selfi para sair o Saurio non se ten que poñer enriba xa que así non saira na foto completamente, pero a xente tomase as autofotos dende fora da casa do DINOSETO e tamén a xente que vai visitar a DINOSETO.

Ou sexa cun valo pensa salvar a DINOSETO? poñen un montón de terra enriba dun pavimentado super caro o cal fai que non se drague a pouca auga que lle dan para vivir e esa pouca auga fai que se deteriore o pavimentado de granito.

Ou sexa cun valo pensa salvar a DINOSETO? non sabia eu que con iso poden tapar o sol e as altas temperaturas da casa de DINOSETO.

Pois ben, se Abel Ramón quere dar clases do que esta ben ou esta mal pois que empece por el mesmo xa que o primeiro que pisa e se saca fotos mil enriba do tepes con todo o seu equipo facendo estragos no delicado tepes.

Un equipo que non teñen coñecementos de xardinaría, un equipo experto en mal gastar cartos publicos facendo en se aparvar á cidadanía con que todo esta fermoso, esta fermoso os primeiros días e logo as xardineiras e parques son selvas algunhas vivas e outras mortas.

Abel Ramon antes de falar e botar a culpa ao pobo da ti exemplo, polo de agora para min non eres exemplo de nada. Tampouco o teu equipo representame.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]
‪#‎VigoVerdade‬

ை Juegos de Montoros.

ilcanallarubens _ JuegoDeMontoros _ juego de tronos _ 2015 _ Cristóbal Montoro

O ministro de Facenda asegura que o invitaron á rodaxe desta famosa serie, ao que rexeitou ir aínda que hai mostras, que era falso que non quería ir á rodaxe da devandita serie. A produtora, pola súa banda, renega de Montoro, mentres Montoro se probaba os disfraces para ser un máis do seu elenco.

O propio Montoro, nos corredores do Congreso, o que, moi orgulloso, contou ter recibido este convite nunha conversación informal con xornalistas. A pesar do ofrecemento, Montoro explicou que non acudiria pero como ben mostra a imaxe xa estabase a probar a roupa, decia que non sexa “que lle pidan facer de extra ou interpretar algún personaxe”, mentres en privado fregaba as mans. De ser verdade, que pensarán os miles de fans que fan cola durante días para participar de extras na ficción?

O titular de Facenda explicou ademais que a próxima tempada da serie se rodará integramente en España, non só algunhas partes, unha decisión que Montoro atribuíu aos incentivos fiscais que o Goberno dá ás producións audiovisuais (incentivos totalmente falsos). E foi por esa razón pola que o invitaron á rodaxe, aínda que Montoro, en principio, non tiña intención de ir pero o decia coa boca pequena, a pesar de que os xornalistas lle recordaban, entre bromas, a envexa que sentiría o líder de Podemos, Pablo Iglesias, recoñecido “fan” desta serie ao ver a Montoro como un do elenco.

Mentres ‘juego de tronos’ nega o convite.

Fresco Filme, a produtora delegada para a produción da serie de HBO en España, negou a información. “Pola nosa parte ou parte de HBO non houbo convite formal ao señor Montoro. Non obstante, non poñemos en dúbida as súas palabras, pero descoñecemos de onde puido saír o devandito convite”, afirmou Peter Welter, produtor executivo de Fresco Filme, á cadea SER.

“Non” se invitou “a ninguén á rodaxe. Entre outras razóns porque non comeza ata setembro, e a planificación oficial de cousas oficiais non se fará ata ben comezada a rodaxe”, engadiu Peter.

A cadea que emite a serie, HBO, pola súa banda, confirma a versión da produtora: non houbo convites para Montoro. “Lamentablemente, cremos que isto non foi máis que un rumor”, detallan dende HBO.

Todo o gozo de Montoro nun pozo, así son as cousas cando se mente, non se pode dar a pel antes de non ir de caza.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 1.015 seguidores