ை Principios Básicos Para Reestruturacións de Débeda Soberanas [3º Parte]

ilcanallarubens_ Principios Básicos Para Reestruturacións de Débeda Soberanas _ 2015

Perspectivas e desafíos

A partir da aprobación destes principios, espérase un proceso de seguimento á súa implementación, e que sexan a base para abordar outros temas importantes no endebedamento.

Son varios os temas pendentes sobre a débeda e a súa sostenbilidad no proceso de Financiamiento para o Desenvolvemento e a AAAA [6], e tamén outros aspectos que reflicten a situación dos países denominados en desenvolvemento, e nalgúns casos, dos países desenvolvidos e altamente endebedados, como ser:

–          A condonación de débeda a países que sufriron unha catástrofe natural ou unha enfermidade (ébola).

–          A incorporación dos diferentes tipos de débeda externa, máis aló de soamente os bonos soberanos, como ser a débeda multilateral e bilateral, que conforman parte de toda a débeda externa cando un país ten altos niveis de endebedamento.

–          A incorporación da débeda interna nas análises de sustentabilidade de débeda e a xeración de indicadores que tomen en conta esta débeda.

–          A implementación de mecanismos para tomar en conta riscos do endebedamento privado, con ou sen garantía do Estado, e a través de pasivos continxentes, por mor das iniciativas de Asociacións Público Privadas (APP) [7].

–          O deseño e implementación de Análise de Sustentabilidade de Débeda que tome en conta os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (Axenda 2030) e os plans nacionais de desenvolvemento dos países.

–          Mecanismos de alerta e reacción oportuna antes de que un país ingrese a unha cesación de pagos (default).

–          A creación dun Tribunal ou Corte Internacional de Arbitraxe independente que, ademais, implemente a utilización de instrumentos como a auditoría de débeda.

[1] Suter 1995, mencionado no libro Arquitectura Financeira Internacional, unha xenealoxía de 1850-2008, Óscar Ugarteche, xuño de 2014.

[2] Financing for Development and Small Island Developing States: A Snapshot and Ways Forward, UNDP & UN-OHRLLS Discussion Paper, Gail Hurley, June 2015.

[3] Panorama Fiscal de América Latina e O Caribe 2015, CEPAL

[4] The new debt trap, how the response to the last global financial crise has laid the ground for the next, Jubilee Debt Campaign, July 2015.

[5] Como o caso da corte de Nova York que tomou determinacións sobre Arxentina e o seu pago de débeda.

[6] Ver Pouca Ambición na Axenda Global de Financiamiento para o Desenvolvemento, Fundación Xubileu, agosto 2015.

[7] Ver What lies beneath?, A critical assessment of PPPs and their impact on sustainable development, Eurodad coa colaboración de Afrodad e Latindadd, Abril 2015.

Rubens Rocha [@Ilcanallarubens]

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: