#EscribirNaInternet

30 abreviaturas para sobrevivir en Twitter

Twitter é un dos sistemas de comunicación, para algúns rede social, máis de moda entre os internautas. Un ecosistema dixital no que as mensaxes están limitados a un máximo de 140 caracteres. A brevidade é vital, por iso as abreviaturas son básicas para aforrar letras pero, á vez, poden facer máis confusos as mensaxes. Aquí tes as máis utilizadas.

Abreviaturas relacionadas coa propia ferramenta e o seu funcionamento:

 • – RT: retweet, ‘reenviar un tuit’ (mensaxe de Twitter). Unha mensaxe doutro usuario que che gusta ou che interesa envíalo aos teus seguidores. Colócanse esas siglas diante da mensaxe orixinal que queremos tuitear. «RT mensaxe».
 • +1: Se ademais de volver publicar a mensaxe queremos apoialo adóitase colocar diante +1: «+1 RT mensaxe». Se se quere salientar engádense máis ceros “+1000”
 • MT: modified tweet, ‘tuit modificado’. Como o retweet, pero indicando que introduciches algunha modificación ao orixinal: «MT mensaxe».
 • PRT: partial retweet. O tuit que se envía é outro truncado ou acurtado polo usuario: «PRT mensaxe cortada…».
 • DM: direct message, ‘mensaxe directa’. “Envieiche un DM”.
  Se colocamos ao principio do tuit un D seguida do nome do destinatario sen a arroba diante («D usuario mensaxe») envía un tuit só a ese destinatario que os demais non ven.
 • @: At. á atención de Colocado… ao principio dun tuit envía unha mensaxe ao destinatario indicado (@usuario) que só ven os seguidores comúns de emisor e receptor. Moita xente cando quere que a mensaxe o vexa todo o mundo ademais dos mutuos seguidores coloca un punto, ou calquera outro signo ou letra, diante da @ («.@»).
  Ademais, a @. ten outro uso, como equivalente do at inglés, ‘en ,’referido a un lugar. Colócase diante da localidade, sitio ou rúa. «@ Praza Maior: Na Praza Maior».
 • TT: trending topic, ‘tema do momento’. Os termos máis comentados polos usuarios en cada momento. Poden ser palabras soltas, grupos de palabras (dúas) ou etiquetas (hastag hashtag) que comezan co signo numeral (#).
 • TL: timeline, en español cronoloxía. Referencia á pantalla principal de Twitter na que van aparecendo as mensaxes daquelas persoas ás que se segue.

Relacionadas coa cortesía nos tuits:

 • CC: carbon copy. É o equivalente a esa utilidade no correo electrónico cando queremos asegurarnos que un usuario vexa un tuit. Colócase o nome do usuario detrás das siglas cc («cc @usuariodestino»). Os tuiteros adoitan mirar unha zona de Twitter na que aparecen as mencións que outros lles fan. Con cc asegurámonos que o noso tuit apareza nesa lista do destinatario.
 • EN :english. Normalmente colocado entre paréntese ou corchetes e antes dunha ligazón para indicar que o contido ao que se fai referencia está en inglés. («[EN] ligazón»).
 • – FA (nova)follow always. Recoméndase seguir a alguén apaixonadamente, sen dúbidas, en calquera momento.
 • FF: follow friday. Unha tradición en Twitter é recomendar os venres a quen seguir. As boas prácticas aconsellan non recomendar máis dun ou dous por venres e engadir os motivos («FF @usuario1 @usuario2»).
 • – NSFW (nova)not safe for work. Adoita ir acompañando a unha ligazón que pode ser perigoso abrir no posto de traballo, ben porque ten son, ben porque o contido non é moi adecuado.
 • PDF: postcript portable document format. Tipo de documento moi frecuente que vén ser unha fotocopia dixital dun documento impreso (un formulario, un folleto, un xornal). Normalmente colocado entre paréntese ou corchetes e antes dunha ligazón para indicar que o contido ao que se fai referencia está nese formato. («[PDF] ligazón»). Sen ser abreviaturas adóitase facer o mesmo con gráficos, fotos e vídeos, colocándose estas palabras antes do hiperenlace.
 • – RT: o retuit mencionado antes é un dos elementos básicos de cortesía porque cita publicamente á fonte dun tuit.
 • – ♺: Esta icona (reciclaxe) tamén se utiliza como sinónimo de retuit. Afórrase un carácter.
 • RTRL: retuit real life. Cando alguén envía unha mensaxe recolleita xeralmente dunha conversación na vida real a Twitter.
 • – Vía: cita expresamente a un usuario polo que conseguimos a información. Adoita colocarse ao final do tuit («via @usuario»). A orixe non ten por que ser outro tuit, pode ser un libro, unha páxina web, etc.

Nos diálogos:

 • – FYI: for your information, ‘para a túa información’. Úsase moito no correo electrónico xunto coa variante FYIO (for your information only) que aquí, que case todo é público, ten menos sentido.
 • – LOL: laughing out loud, ‘rindo a gargalladas’.
 • – ROFL: rolling on floor laughing, ríndose moito máis que con LOL, xa que aquí rodamos polo chan de risa.
 • TKS: thanks, ‘grazas’.
 • WTF: what the f…!, ‘¡pero que…!’. Abreviatura moi popular para expresar sorpresa ante algo inesperado ou moi rechamante por raro, surrealista ou sorprendente.
 • XD: En realidade non é unha abreviatura senón un emoticono que representa uns ollos pechados (coa X) e unha boca aberta ríndose (a D). Hai que velo de lado. É unha gargallada maior que o clásico sorriso 🙂

Sobre ferramentas da internet e aparellos varios:

 • BB: Blackberry
 • FB: Facebook.
 • IP: iPhone / dirección da internet
 • LI: LinkedIn.
 • PS: Playstation
 • TW: Twitter.
 • YT: YouTube.
 • EM: email, correo electrónico.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: