Archivos por Etiqueta: Axencia Tributaria

Montoro, tras os pasos dos youtubers: múdanse a Andorra para tributar só o 10% das súas ganancias

Facenda pon a lupa nos ingresos dos youtubers e blogueros de éxito. Algúns poden chegar a cobrar 10.000 euros se conseguen que un vídeo seu véxano medio millón de seguidores. Moito diñeiro que levou a moitos youtubers a seguir o camiño de artistas e deportistas de elite: trasladarse a Andorra.

Son aclamados por millóns de persoas na rede e cando triunfan, tamén o fan no mundo non virtual. Bloguers ou youtubers de éxito a quen Facenda comezou tamén a seguir. “O contribuínte ten que xustificar a que corresponden eses ingresos” , sinala Vanesa Rodríguez, asesora fiscal.

A clave está en cuantos máis seguidores e visitas, máis ingresos, información que a Axencia Tributaria rastrexa para reclamar os impostos. “Na maioría de casos por descoñecemento non se declara cando si que constitúe ou pode constituír unha actividade económica”, asegura Javier Abril, avogado.

Os que máis gañan son os youtubers: uns 10.000 euros por medio millón de seguidores e se o vídeo ten un millón de visitas, facturan 1.000 euros por peza. Así que cunha conta que sobe a un ritmo frenético, como xa publicou ‘Voz Pópuli’ algúns deciden trasladar a súa residencia a Andorra porque alí só tributan o 10%.

A estes ingresos hai que sumar os contratos publicitarios. Un negocio que ninguén se quere perder, e deuse conta o repartidor da ‘cara anchoa’. Despois de darlle unha labazada a un youtuber reclámalle agora máis da metade das ganancias.

Fonte laSexta

Anuncios

Axudas e subvencións públicas non exentas na declaración do IRPF

ilcanallarubens_infografiaaxudas

Os contribuíntes que reciben algunha subvención da Administración deben ter especial coidado esta ano coa declaración da Renda.

Segundo publica o xornal Faro de Vigo, Facenda está a multar a miles de galegas e galogos por non declarar axudas e subvencións públicas. Os beneficiarios teñen que devolver ata a mitade da prestación recibida e abonar un recargo de entre un 20% e un 40%.

Segundo este medio, o cambio na campaña da renda deste ano respecto de exercicios anteriores é que miles de contribuíntes galegas e galegos enfróntanse a multas se omiten rendas non exentas, xa que desde 2015 a Axencia Tributaria dispón da listaxe de beneficiarios. Desde o ano pasado, as administracións (o Estado e no caso de Galicia, Xunta, concellos e deputacións) están obrigadas a remitirlle a relación de todos os cidadáns que recibisen algunha axuda pública.

A lei tributaria exime de presentar a declaración a aqueles contribuíntes con ingresos inferiores aos 22.000 euros anuais, pero se teñen máis dun pagador si deberán presentala. É dicir, as subvencións recibidas por persoas que realizan ou non actividades económicas teñen a consideración de ganancias patrimoniais polo que non están exentas no Imposto sobre a Renda.