Archivos por Etiqueta: Dereitos

A nova lei de copyright pon en perigo internet. Porqué?

 

A Comisión Europea acaba de aprobar unha nova lei, a lei de copyright, esta lei ven a introducir un novo dereito afín para os editores de prensa que “recoñece o importante papel que desempeñan os editores de prensa ao investir en contidos xornalísticos de calidade e crealos” sendo por primeira vez considerados xuridicamente como titulares de dereitos.

Así, indicaban, “atoparanse nunha mellor posición para negociar o uso dos seus contidos cos servizos en liña que os utilizan ou ofrecen acceso a eles, e en mellores condicións para loitar contra a piratería”.

Detrás destas palabras atópanse os que son os dous artigos máis polémicos e discutidos desta proposta de directiva, os artigos 11 e 13.

Artigo 11: usos dixitais das publicacións de prensa

Protección das publicacións de prensa no relativo aos usos dixitais.

 1. Os Estados membros recoñecerán ás editoriais de publicacións de prensa os dereitos previstos no artigo 2 e no artigo 3, apartado 2, da Directiva 2001/29/CE para o uso dixital das súas publicacións de prensa.
 2. Os dereitos contemplados no apartado 1 non modificarán en absoluto nin afectarán de ningún xeito os dereitos que a normativa da Unión establece para os autores e outros titulares de dereitos, en relación coas obras e outras prestacións incorporadas a unha publicación de prensa. Tales dereitos non poderán invocarse fronte aos autores e outros titulares de dereitos e, en particular, non poderán privarlles do dereito para explotar as súas obras e outras prestacións con independencia da publicación de prensa á que se incorporen.
 3. Aplicaranse mutatis mutandis os artigos 5 a 8 da Directiva 2001/29/CE e da Directiva 2012/28/UE no que respecta aos dereitos mencionados no apartado 1.
 4. Os dereitos contemplados no apartado 1 expirarán aos vinte anos da aparición na publicación de prensa. Este prazo calcularase a partir do primeiro día do mes de xaneiro do ano seguinte á data de publicación.

A pesar do ambiguo que pode resultar o documento, esta iniciativa pretende implantar na Unión Europea unha sorte de taxa Google ou canon AEDE, podendo estar afectadas desde as citas ás ligazóns. O seguinte artigo, o 12, alude ás “reclamacións de indemnización xusta”.

Os Estados membros poderán establecer que, cando un autor ceda ou conceda unha licenza dun dereito a unha editorial, tal cesión ou licenza constitúe unha base xurídica suficiente para que a editorial reclame unha parte da indemnización polos usos da obra que tivesen lugar no marco dunha excepción ou limitación do dereito cedido ou obxecto de licenza.

A principal diferenza, a priori, radicaría na súa non obrigatoriedade, co que os editores poderían tanto reclamar os importes aos que terían dereito como renunciar a eles. Ademais, resulta destacable que non tería que haber un cobrador intermedio, como si sucede no caso español, e que o dereito tería unha duración de 20 anos. No equivalente alemán á taxa Google ou canon AEDE, o dereito exclusivo dos editores de prensa era dun ano.

Artigo 13: vixilancia de contidos protexidos por parte de provedores

Uso de contidos protexidos por parte de provedores de servizos da sociedade da información que almacenen e faciliten acceso a grandes cantidades de obras e outras prestacións cargadas polos seus usuarios.

Os provedores de servizos da sociedade da información que almacenen e faciliten acceso público a grandes cantidades de obras ou outras prestacións cargadas polos seus usuarios adoptarán, en cooperación cos titulares de dereitos, as medidas pertinentes para asegurar o correcto funcionamento dos acordos celebrados cos titulares de dereitos para o uso das súas obras ou outras prestacións ou para impedir que estean dispoñibles nos seus servizos obras ou outras prestacións identificadas polos titulares dos dereitos en cooperación cos provedores de servizos. Esas medidas, como o uso de técnicas efectivas de recoñecemento de contidos, serán adecuadas e proporcionadas. Os provedores de servizos proporcionarán aos titulares de dereitos información adecuada sobre o funcionamento e o despregamento das medidas, así como, no seu caso, información adecuada sobre o recoñecemento e uso das obras e outras prestacións.

Os Estados membros velarán por que os provedores de servizos contemplados no apartado 1 implanten mecanismos de reclamación e recurso aos que poidan acceder os usuarios en caso de litixio sobre a aplicación das medidas a que se refire o apartado 1.

Os Estados membros facilitarán, cando cumpra, a cooperación entre os provedores de servizos da sociedade da información e os titulares de dereitos a través de diálogos entre as partes interesadas para determinar as mellores prácticas como, por exemplo, as técnicas de recoñecemento de contidos adecuadas e proporcionadas, tendo en conta, en particular, a natureza dos servizos, a dispoñibilidade das tecnoloxías e a súa eficacia á luz da evolución tecnolóxica.

Este artigo, por outra banda, obriga ás plataformas de contidos a monitorar o que os seus usuarios soben. Os interpelados poden ser prestadores de servizos como operadores de telecomunicacións, provedores de acceso a internet, portais, motores de procura ou calquera cunha web, sempre que se considere que entra dentro da descrición que ofrece a norma.

Falariamos dun filtrado do contido para detectar contidos protexidos mediante dereitos de autor, ao estilo do famoso sistema Content IDE de YouTube. Se ata agora os prestadores debían actuar cando se lles notificaba unha infracción, non tiñan que levar a cabo unha vixilancia ou actuación por defecto, agora sinálase que deberían implantar negociadamente cos titulares de dereitos medidas efectivas contra o mal uso de contidos protexidos.

O artigo 13 insta a adoptar ás plataformas de contidos como Twitter ou Google, “técnicas efectivas de recoñecemento de contidos“.

Este detalle, que incluiría o emprego de algoritmos e sistemas de identificación sofisticados para poder avaliar todo o contido que se sobe ás plataformas, entraría en conflito con directivas anteriores como a relativa ao comercio electrónico. Nela, no seu artigo 15, precisamente establécese que os países “non impoñerán aos prestadores de servizos unha obrigación xeral de supervisar os datos que transmitan ou almacenen, nin unha obrigación xeral de realizar procuras activas de feitos ou circunstancias que indiquen actividades ilícitas”.

Críticas desde o activismo prol dereitos na internet e o sector empresarial

No principio do ano, a posición oficial de España no proceso de discusión e negociación desta directiva europea de copyright puxo en alerta ao sector tecnolóxico do país. Os máximos responsables da Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnoloxías da Información, Telecomunicacións e Contidos Dixitais (AMETIC), iCmedia (Federación de Asociacións de Consumidores e Usuarios dos Medios), a Asociación Xeral de Consumidores (ASGECO Confederación) e a Asociación Española de Startups manifestaron a súa “profunda preocupación” pola situación.

Agora a Comisión de asuntos Xurídicos da Parlamento Europeo esta a redactar dita lei, a patronal tecnolóxica reafírmase en declaracións a Genbeta. A pesar de que consideran que a revisión do marco regulatorio de dereitos de autor a nivel europeo é unha tarefa necesaria, cren que os artigos 11 e 13 “prexudican o desenvolvemento da internet en Europa

 

 

Mañá 5 de xullo de 2018, o pleno do Parlamento Europeo votará se proceder cunha proposta de directiva sobre os dereitos de autor.

Mañá 5 de xullo de 2018, o pleno do Parlamento Europeo votará se proceder cunha proposta de directiva sobre os dereitos de autor. Esta, se se aprobase, danaría significativamente a Internet aberta que hoxe coñecemos.

En lugar de actualizar as leis de dereitos de autor en Europa e promover a participación de toda a cidadanía na sociedade da información, a directiva ameazaría a liberdade en liña e impoñería novos filtros, barreiras e restricións para acceder á Web. Se a proposta aprobásese na súa versión actual, accións como o compartir unha noticia nas redes sociais ou o acceder a ela a través dun motor de procura faríanse máis complicadas na internet; a mesma Wikipedia estaría en risco.

Ata agora opuxéronse firmemente a estas proposta decenas de persoas relevantes no ámbito das tecnoloxías da información —entre elas, o creador da World Wide Web, Tim Berners-Le, e o pioneiro da internet, Vinton Cerf—, 169 académicos, 145 organizacións polos dereitos humanos, a liberdade de prensa, a investigación científica e o desenvolvemento tecnolóxico; e a Fundación Wikimedia, a organización sen ánimo de lucro que promove, entre outros proxectos polo coñecemento libre, esta enciclopedia.

Por estas razóns, a comunidade de Wikipedia en español decidiu escurecer todas as páxinas da enciclopedia antes e durante a votación do texto, isto é, ata as 10 h ( UTC) do 5 de xullo. Queremos seguir ofrecendo unha obra aberta, libre, colaborativa e gratuíta con contido verificable. Chamamos a todos os membros do Parlamento Europeo a votar en contra do texto actual, a abrilo a discusión e a considerar as numerosas propostas do movemento Wikimedia para protexer o acceso ao coñecemento; entre elas, a eliminación dos artigos 11 e 13, a extensión da liberdade de panorama a toda a UE e a preservación do dominio público.

Noutros países do mundo hispanohablante, como Colombia e México, a comunidade de Wikipedia opúxose recentemente a propostas similares. Pedímosche manterche ao tanto do seu desenvolvemento e apoiar este esforzo.

Para máis información sobre a campaña no Parlamento Europeo e como actuar, visita https://meta.wikimedia.org/wiki/European_Parliament_vote_in_2018/es
Podes seguir a comunicación en redes sociais coas etiquetas #WikipediaSeApaga, #SalvemosInternet e #SaveYourInternet.

Este espazo web apoia unha Internet aberta.

Gerard Pique “UN GRAN DEMÓCRATA”

A selección española é unha selección dunha federación máis non é unha selección feita polos españois.

A selección española da real federación española de fútbol son xogadores que seleccionan polo seu momento non polo que aman un escudo ou polo patriotismo.

Por un xogador que exerce un feito democrático e se manifeste pola democracia reciba asubíos eses asubíos vese realmente que os antidemocratas son eles, o máis rechamante dos asubíos e ver que entre esas persoas hai xente de “hogar social Madrid” xente que son da ULTRA DEREITA e se non fora pouco iso hai xente tamén de VOX un partido que no seu ADN e incitar o odio a xente que non pensan como eles e homófobos, xenófobos e un longo de etc.

O lamentable de todo isto son os xornais deportivos do rexime do 78 como As e Marca, tamén canles como laSexta e MEGA nos seus espazos deportivos inciten ao odio mezcrando churras con merinas cando non hai que mezcrar, tamén cabe lembrar que estes mesmos falaban de non mezcrar politica co deporte ando eles son os primeiros en faelo e NON son dignos de dar exemplo a ninguén.

En fin, estase a ver que a poboación cada vez se queda máis espida vendo a sua verdadeira pel e respeito aos MASS MEDIA pois deberían INFORMAR de verdade e decir quen son esas 30 persoas que asubiaban tal como estou a facer eu nestes intres misturado con unha humilde opinión.

Por certo quen son os MASS MEDIA de decir a deportistas e neste caso o de Gerard Pique o que ten que publicar nas redes sociais? ninguén, cada quen fai o que quera e publica o que quera, seica os MASS MEDIA te teñen un grao de AUTORITARISMO.

Por certo NUNCA Gerard Pique DIXO que votou SI o pasado domingo tan so Gerard Pique esta pola democracia e polo dereito a decidir nin mais nin menos.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

NOTA e POST DATA: Vivimos nunha nación presa non nunha nación con liberdade

O río que ten os mesmos dereitos que as persoas!

Foto: James Shook

O Whanganui converteuse nunha persoa xurídica tras un acordo asinado polo parlamento en Nova Zelandia. Este río, que é o terceiro máis grande do país e é adorado polo pobo maorí, terá os mesmos dereitos que unha persoa.

O río Whanganui é un dos máis importantes de Nova Zelandia, e atópase na reserva natural co mesmo nome. A tribo maorí dos Whanganui está situada na Illa Norte de Nova Zelandia e por máis de 140 anos loitaron cos políticos do seu país para que o río Whanganui, a terceira fonte hídrica máis grande dese país, sexa recoñecida como un antepasado, é dicir, como unha entidade viva.

Eses desexos milenarios fixéronse realidade cunha decisión do parlamento desa nación. “Sei que algunhas persoas inclinaranse inicialmente a dicir que é sumamente estraño dar a un recurso natural unha personalidade xurídica”, díxolle ao diario New Zealand Herald, Chris Finlayson, o ministro a cargo das negociacións. “Pero non é máis estraño que facelo cos fideicomisos familiares, as compañías ou as sociedades anónimas”.

Con este acordo, o río terá todos os dereitos, deberes e obrigacións da personería xurídica. É dicir, se alguén lle fai dano ao río, é coma se fixéselle dano a unha persoa da tribo que leva o seu nome.

Para Gerrard Albert, o xefe negociador dos Whanganui iwi, o final deste preito xurídico representa o recoñecemento da visión do mundo do pobo ao que representa. A pelexa comezou fai máis dun século: en 1870.

Nesa comunidade, o río é parte da súa xenealoxía, é un devanceiro, tal como os avós ou bisavós humanos. De feito, a comunidade ten un devandito tradicional que evidencia a súa estreita relación con esas augas: “Eu son o río e o río son eu”.

“Loitamos para que desde a lei, outros poidan entender que desde a nosa perspectiva, tratar ao río como unha entidade viva é a forma correcta de achegarse ao problema. Queremos que se entenda como un todo indivisible, en lugar do modelo tradicional que durante os últimos 100 anos viuno desde a perspectiva da propiedade e a administración”, dixo Albert no diario The Guardian.

A decisión implica que o Whanganui poida presentarse nos estrados xudiciais a través dos seus dous representantes, un da tribo Whanganui iwi e outro da comunidade Crown. Para o parlamentario indíxena Che Tai Hauauru, esta decisión recoñece que o benestar das tribos relaciónase de forma directa co do afluente.

Esta non é a primeira vez que en Nova Zelandia recoñécenselle dereitos a recurso natural. En 2013, o Parque Nacional Che Urewera foi recoñecido como unha entidade legal cos dereitos dunha persoa. Aínda que a terra non ten dono, é manexada en conxunto polos Crown e os Tuhoe.

O río Whanganui reúne augas dos Monte Ngaruhoe e Ruapehu nas súas orixes. Logo descende pola meseta Central Vocánica para chegar a Taumarunui.

A decisión de darlle dereitos e deberes a este río, aínda que soa desatinada, enmárcase nunha tendencia mundial de recoñecer outras visións dos recursos naturais, a fauna e a flora. Para non ir moi lonxe, en Latinoamérica tamén hai exemplos de dereitos outorgados aos recursos naturais.

A nova constitución que rexe a Ecuador desde o ano 2008, sinala no seu artigo 71 que “a natureza ou Pacha Mama, onde se reproduce e realiza a vida, ten dereito a que se respecte integralmente a súa existencia e o mantemento e rexeneración dos seus ciclos vitais, estrutura, funcións e procesos evolutivos”. Ese artigo foi regulado por leis en 2010 e 2012.

Que o Whanganui sexa recoñecido ante a lei como unha persoa reabre o debate sobre a forma como os seres humanos conciben a súa relación cos recursos naturais. Tras o seu triunfo no parlamento, o líder maorí Gerrard Albert, referiuse a este asunto: “En lugar de pensarnos como amos do mundo natural, debemos crer que somos parte del. Non estamos en contra do desenvolvemento, nin contra o uso económico do noso río, senón que queremos que empecemos a velo como unha entidade viva e, desde aí, pensar o seu futuro”.

Rolda de asembleas nos centros sanitarios de Galicia

ilcanallarubens_asembleas-informativas-sanidade_-dereitos-laborais-_-recortes-_-2017

Os sindicatos, como anunciaron o pasado día 1 en Santiago, inician unha rolda de asembleas nos centros sanitarios de Galicia.

En Vigo, a primeira será o martes día 7 ás 11 horas no Hospital do Meixoeiro. O venres no Hospital Álvaro Cunqueiro ás 11 horas e o Luns 13 será no Nicolás Peña ás 11 horas.

Nas asembleas INFORMARAN das suas demandas de recuperar o recortado nos últimos anos os traballadores-as do SERGAS e da decepcionante reunión co conselleiro de sanidade Vázquez Almuiña, así como das primeiras medidas de presión-mobilización.

Cartaz

cartaz-asembleas-informativas-sindicatos-sanidade_vigo_2017

 

 

Centos de persoas apoian a absolución do activista de Coia Diego Lores

diego_absolucioncorA Asemblea Aberta de Coia conseguiu reunir o apoio de centos de persoas de todo o Estado en prol da absolución do activista e referente social Diego Lores. Nun manifesto publicado no segundo aniversario da loita veciñal na rotonda, o colectivo reiterou na súa inocencia e insistiu na falta de probas aportadas pola acusación de cara o xuízo do próximo 17 de xaneiro. Lores enfronta unha pena de tres anos e medio de prisión e 30.356 euros de responsabilidade civil pola denuncia dun axente municipal, que o acusa sen probas de agredilo e lesionalo.

Os feitos ocorreron o pasado 15 de decembro de 2014 durante unha das cargas policiais contra a veciñanza. “Diego sempre foi unha das caras máis visibles da loita da rotonda de Coia, polo que creemos que o seu procesamento non é casual. Pretenden que pague por toda a veciñanza, para que quede claro que sucede coas voces disonantes”, consideran desde a Asemblea Aberta, e recordan que iniciaron a protesta pacífica contra este “proxecto megalómano e esperpéntico” porque representaba “un insulto e unha provocación” ante a falta de fondos para emerxencias sociais.

O comunicado sinala o “cúmulo de contradicións e incongruencias por parte da acusación particular (a Policía Local)” durante toda a instrución do procedemento. De feito, a propia Fiscalía determinou en dúas ocasións que non existen indicios de delito, polo que pediu o sobresemento do caso. O Ministerio fiscal determinou que as probas aportadas eran insuficientes e que non queda “acreditado debidamente que por parte do acusado se cometese a infracción criminal da que se lle acusa”.

Por estes motivos, centos de artistas, representantes públicos e profesionais de todos os ámbitos veñen de amosar o seu apoio e solidariedade coa absolución de Lores. “O que nós berrabamos hai dous anos, seguímolo berrando agora: as nosas armas son a razón, as arelas de xustiza social, a utopía dun mundo mellor. Non precisamos nin da forza nin da violencia”, apuntan desde o colectivo veciñal, que sufriu numerosas multas e detencións, así como a condena do activista Xurxo Romero, pola súa defensa dos dereitos sociais da veciñanza de Vigo simbolizada na rotonda do Alfageme.

Listaxe de apoios:

“As abaixo asinantes manifestamos o noso apoio a Diego ante o proceso que está a piques de comenzar, solicitando a súa libre absolución. Sabemos da súa inocencia, e afirmamos a nosa decidida aposta pola desobediencia pacífica e a nonviolencia como ferramentas de traballo na loita por unha sociedade baseada na xustiza social e a igualdade”.

 • Teresa Forcades (Doutora, teóloga feminista e monxa beneditina)
 • Carlos Taibo (Escritor e profesor na Universidade Autónoma de Madrid)
 • Yayo Herrero (Directora de FUHEM e Ecoloxistas en Acción)
 • Manuel Rivas (Escritor e xornalista)
 • Laura Bugalho (Sindicalista e activista)
 • Xosé Manuel Beiras (Anova Irmandade Nacionalista)
 • Anna Gabriel (Deputada CUP-CC)
 • Arcadi Oliveres (Economista e profesor, activista de Justícia i Pau)
 • Miren Etxezarreta (Economista e catedrática emérita da Universidade Autónoma de Barcelona)
 • Raúl Zibechi (Escritor e pensador activista uruguaio)
 • María Reimóndez (Escritora, tradutora e feminista)
 • Jorge Riechman (Profesor de Filosofía da UAM e poeta)
 • María López Vigil (Xornalista e teóloga feminista)
 • Luis Villares (Deputado En Marea)
 • Ana Miranda (Europarlamentaria BNG)
 • David Fernàndez (Xornalista, ex deputado da CUP-CC)
 • Lidia Senra (Eurodeputada Anova)
 • Andrés Torres Queiruga (Teólogo)
 • Miren Koldobike Velasco Vázquez (Traballadora social e profesora de Traballo Social da Universidade de A Palmas de Gran Canaria)
 • Xosé Luis Méndez Ferrín (Escritor)
 • Alexandra Fernández (Parlamentaria En Marea)
 • Javier Baeza (Cura en San Carlos Borromeo)
 • Olalla Rodil (Xornalista e parlamentaria BNG)
 • Josep Manel Busqueta (Economista, panadeiro, Seminari d’Economia Crítica “Taifa”, ex deputado da CUP-CC)
 • Fermín Muguruza (Músico)
 • Carmen Santos (Deputada En Marea)
 • Francisco Sampedro (Filósofo e escritor)
 • Beatriz Campos (Actriz Migallas Teatro)
 • Fran Lorenzo (Escritor e xornalista)
 • María Campuzano (Alianza contra a Pobreza Enerxética)
 • Luis González Reyes (Ecoloxistas en Acción)
 • Alba María (Música)
 • Miguel Brieva (Debuxante)
 • Ohiana Etxebarrieta (Deputada EH Bildu)
 • Pepe Carreiro (Debuxante)
 • Albert Sales (Profesor de Ciencias Políticas da Universidade Pompeu Fabra)
 • Sechu Sende (Escritor)
 • García Mc (Músico, educador independente e activista social)
 • Belén Gopegui (Escritora)
 • Anxo Angueira (Filólogo, escritor e estudoso literatura galega)
 • Paula Quinteiro (Deputada En Marea)
 • Pedro Ramírez Pérez (OMAL)
 • Manolo Camaño Fandiño (Secretario xeral da CUT)
 • María González Reyes (Ecoloxistas en Acción e escritora)
 • Oleguer Presas (Economista, Crida per Sabadell, Seminari d’Economia crítica “Taifa”)
 • Lola Sánchez Caldentey (Europarlamentaria de Podemos)
 • Leo i Arremecaghoná (Músico)
 • Ruben Pérez Correa (Concelleiro Marea de Vigo)
 • Emiliano Tapia (Cura da parroquia de Buenos Aires – Salamanaca)
 • Clara Griera (Cooperativista L’Olivera)
 • Joserra Olarieta (Profesor da Universidadr de Lleida (ETSEA), Som lo que Sembrem)
 • Luis Correa “O Caruncho” (Músico)
 • Meritxell Domingo (Enxeñeira agrónoma, Som lo que Sembrem)
 • Emma Gascó (Debuxante e ilustradora)
 • José Iglesias Fernández (Economista)
 • Antonio Orihuela (Poeta)
 • Óscar García Jurado (Autonomía Sur)
 • Erika González Briz (OMAL)
 • Paco Segura (Coordinador de Ecoloxistas en Acción)
 • Nerea Ramírez Piris (Coordinadora de Ecoloxistas en Acción)
 • Elvira Cámara (Coordinadora de Ecoloxistas en Acción)
 • Alberto García-Teresa (Poeta)
 • Tom Kucharz (Ecoloxistas en Acción)
 • Pau Llonch ( Vocal do grupo AT Versaris, PAH Sabadell e Seminari d’economia crítica “Taifa”)
 • Samuel Martín-Sosa Rodríguez (Responsable de Internacional de Ecoloxistas en Acción)
 • Ivan Gordillo (Economista e membro Seminari d’economia crítica “Taifa”)
 • Ana Vega (Escritora)
 • Gonzalo Escarpa (Escritor e performer)
 • Ana Grandal Martín (Tradutora científica)
 • Patxi Zabalo (Profesor da Universidad do País Vasco)
 • Juan Hernández Zubizarreta (Profesor da Universidade do País Vasco)
 • Luis Nieto Pereira (Asesor do Concello de Madrid)
 • Ferrán Fernández (Editor e poeta)
 • Joan Turu (Debuxante)
 • Eduardo Rodriguez Cunha “Tatán” (Titiriteiro e actor)
 • María Ángeles Maeso (Escritora)
 • Eladio Méndez Fernández (Poeta)
 • Viviana Paletta (Poeta)
 • Matías Escalera Cordero (Escritor e profesor)
 • Marta Sanz (Escritora)
 • Núria Vidal de Llobatera (Ecoloxistas en Acción de Girona e Rede Anti-represión de familiares de detenidas)
 • Martin Mantxo (Ekologistak Martxan)
 • Lucía Bárcena Menéndez (Coordinadora Campaña #NoalTTIP en Ecoloxistas en Acción – Cataluña)
 • Marta Pascual Rodríguez (Ecoloxistas en Acción)
 • Antón Gómez Reino-Varela “Tone” (Parlamentario En Marea)
 • Xose Luis Xácome (Concelleiro Marea de Vigo)
 • Marga López Barreiro (Concelleira de Marea de Vigo)
 • David Carballal (Anova Irmandade Nacionalista)
 • Eva Solla (Deputada En Marea)
 • Juan Fajardo (Deputado En Marea)
 • Marcos Cal (Deputado En Marea)
 • Juan J. Merlo (Deputado En Marea)
 • Ánxeles Cuña (Deputada En Marea)
 • David Rodríguez (Deputado En Marea)
 • Antón Sánchez García (Deputado En Marea)
 • Luca Chao (Deputado En Marea)
 • Jose Manuel Lago (Deputado En Marea)
 • Magdalena Barahona (Deputada En Marea)
 • Francisco Casal (Deputada En Marea)
 • Paula Vázquez (Deputada En Marea)
 • Jesús Arteaga “Jipy” (Músico e activista)
 • Manolo Saez Bayona (Baladre)
 • Guillermo Contreras (Movimiento Antirrepresión de Córdoba, Plataforma Córdoba Aire limpio e Ecoloxistas en Acción)
 • Luis Fernando Jiménez Fuentes (Ecoloxistas en Acción Andalucía)
 • Sergi Saladie (Xeógrafo e deputado da CUP-CC)
 • Cristina Contreras Jiménez (Ecoloxistas en Acción Córdoba)
 • Carme Pagès Pallisé
 • Jordi figuerola i Solà
 • Javier Sáez Ibarra (Poeta)
 • Fernando Cembranos (Psicólogo e sociólogo)
 • Constantino Bertolo (Crítico e editor)
 • Carlos Gómez Gil (Profesor da Universidade de Alicante)
 • Jorge Fonseca (Profesor da Universidade Complutense de Madrid)
 • Rosana Acquaroni (Poeta)
 • Belén García Nieto (Poeta)
 • Ana Pérez Cañamares (Poeta)
 • Juanjo Álvarez (Bibliotecario)
 • Luis Miguel Uharte (Profesor da Universidade do País Vasco)
 • Jaime Pastor (Profresor da UNED)
 • Mikel de la Fuente (Colaborador honorífico da PUV/EHU)
 • Eladio Orta (Poeta)
 • Ana Cibeira (Poeta)
 • Jesús Carrión (Coordinador do Colectivo Ronda)
 • Joan Teran (Politólogo i documentalista, CUP-CC)
 • Vidal Aragonés (Avogado laboralista, profesor de dereito UAB, Concelleiro de En Comú crida per Cornellà)
 • Lucía Medina Navarro (Baladre)
 • Benet Salellas (Avogado e deputado da CUP-CC)
 • Diosadado Toledano (Marea de Mareas)
 • Josep Garganté (Sindicalista, concelleiro da CUP-CC no concello de Barcelona)
 • Isabel Vallet (Avogada, ex deputada da CUP-CC)
 • Mireia Vehí ( Socióloga, deputada da CUP-CC)
 • Rubens Rocha (Fotoxornalista-Fotoactivista)

“Non se descarta a folga” no comercio de alimentación de Pontevedra

ilcanallarubens_mercadona-rua-aragon-as-fontes_centro-comercial-bandeira_vigo_2016

Agresividade patronal para conseguir un novo convenio regresivo e precarizador

Camiño da decimoquinta reunión negociadora, as patronais ASAP e FECOIN insisten nas súas propostas agresivas para o Convenio do Comercio de Alimentación da provincia de Pontevedra, tentando laminar logros anteriores e impor recortes coa excusa da competitividade. As centrais sindicais rexéitano de forma unánime e “non descartan ir á folga” se “se tocan puntos innegociábeis”.

“O que pretenden é liquidar os avances que logramos no anterior convenio”, afirma a CIG-Servizos, para quen a unidade sindical conseguida axudará a tumbar as intencións precarizadoras dunha patronal capitaneada por GADIS e FROIZ, algo que xa se logrou tras a folga de 2013.

A listaxe de retrocesos é ampla en contido e tamén en tempo, pois a proposta empresarial contempla nada menos que cinco anos de duración, con exiguos aumentos salariais do 0,50% para 2016 e 2017 e do 1% anual até 2020. Ademais, pretenden conxelar a antigüidade a cambio de 20 euros mensuais durante os dous primeiros anos de vixencia, non consolidábeis. As centrais demandan, pola contra, unha suba de 50 euros liñais ao mes con revisión salarial e para o caso dos pluses, un 4%.

No tocante a xornada, a actual de 40 horas semanais sería modificada pola de 1826 horas anuais co ánimo de distribuílas baixo criterios de flexibilidade, fronte ás reivindicacións sindicais de 38 horas e media con 20 minutos de pausa e xornada continuada “naqueles centros onde sexa factíbel”.

Os descansos semanais, pola súa parte, perderían a mellora contemplada no actual convenio, podendo acumularse en períodos de até 14 días. Tamén se eliminaría o descanso diario de 12 horas entre fin e inicio da xornada seguinte. Os almacéns non pecharían no mediodía, pasando a abrir mañá e tarde. En contraste, para a representación das traballadores é fundamental o peche a partir das 15h en días como o 24 e 31 de decembro por cuestións de conciliación.

O complemento para acadar o 100% do salario desde o inicio da baixa desaparecería, cubríndose só o 75%.

Eliminación da promoción automática

Unha das propostas máis regresivas sería a da eliminación da promoción automática, mediante a cal aos tres anos se ascende á categoría superior. A nova clasificación de persoal contempla a creación de catro grupos “moi amplos” para “forzar unha mobilidade funcional absoluta”, reducindo a especialización.

Contratos de obra e servizo sen limitacións

O actual convenio limita os contratos de obra e servizo “só a novos establecementos” e exclúe a posibilidade de celebralo “máis dunha vez co mesmo traballador/a” para evitar a “picaresca” anterior, cando a patronal trasladaba o persoal a diferentes filiais para impedir a acumulación de antigüidade. Agora pretenden ampliar esta modalidade a calquera suposto.

Vacacións e horarios

No que atinxe ás vacacións, preténdese que o 45% do persoal as disfrute entre o 15 de maio e 30 de setembro de maneira rotativa, cun periodo continuado de 14 días para o 50% do total do persoal da empresa. A parte sindical reivindica 27 días laborais do 15 de xuño ao 15 de setembro para todo o persoal dun centro de traballo e que o período de disfrute comece en luns.

Rebaixaríanse, tamén, os pagamentos das horas extra, pasando no caso das ordinarias dun 75% ao 50%, e no caso de domingos e festivos do 125% ao 75%.

Licenzas e permisos

A patronal quere que os dous días de asuntos proprios sen demora pasen a partir agora a requerir xustificación. Tamén que os catro días de permiso por falecemento, accidente ou hospitalización para parentes de até segundo grao teñan vigor unicamente para o primeiro grao, ficando os de segundo con dous.

Compensación por desistimento de traslados

Até o momento, esta indeminzación supón o equivalente salarial de 40 días por ano de servizo, cun máximo de 30 mensualidades. Coa proposta empresarial pasaría a 20 cun tope de 12 meses, o que facilita un mecanismo encoberto de despedimento.

Contratos a tempo parcial e horas extra

Contrastando con todas estas regresións, para as centrais é fulcral a regulación dos contratos a tempo parcial -que atinxen por volta dun cuarto do total- incrementando e regulando as horas complementarias e regulando as horas extra.

Asembleas multitudinarias

Vigo, Pontevedra e Vilagarcía acolleron o domingo pasado asembleas multitudinarias convocadas de forma conxunta por CIG (central maioritaria, co 39%), UGT, CCOO e USO, concluíndo non só que “non se tolerarán rebaixas ao convenio vixente”, se non que calquera nova proposta “será votada de xeito colectivo polos traballadores e traballadoras do sector”.

Deste xeito, e se a actitude patronal non muda radicalmente, “non descartan a convocatoria de folga”, que no caso de efectivizarse “podería ter lugar a inicios de decembro”, segundo a CIG-Servizos.

Con todo, desde a federación agardan que o empresariado rectifique na súa tentativa de precarizar aínda máis os máis de 20.000 traballadores/as de supermercados -excluíndo os de convenio propio estatal, como Mercadona, LIDL, Carrefour ou Alcampo- mercados, peixarías, carnizarías ou froitarías, entre outras, aos que afecta este convenio de ámbito provincial.

ை Cláusulas máis habituais e abusivas no contrato de aluguer.

ilcanallarubens_STOPdesafiuzamentos_INFORMACION_ cláusulas abusivas máis habituais nos contratos de aluguer _2015

Antes de formalizar un contrato de aluguer dunha vivenda, hai que revisar se contén as chamadas cláusulas nulas ou abusivas, as que establecen limitacións aos dereitos dos inquilinos. Non sempre as cláusulas son válidas, afirma o portal Idealista. Estas son algunhas delas:

Falsos arrendamentos de tempada: Unha das “trampas” habituais entre arrendadores é asinar arrendamentos de 11 meses coa intención de evitar a aplicación da normativa de arrendamentos de vivenda, ao facelo pasar por un arrendamento de tempada. O arrendatario ten dereito a estar ata tres anos se o inmoble é unha vivenda habitual. Para que un arrendamento poida ser considerado de tempada, debe haber unha causa que xustifique esa temporalidade e a existencia dun domicilio permanente do arrendatario distinto á vivenda que se arrenda.

Negativa á prórroga legal: Outra cláusula habitual é aquela que sinala que o arrendamento ten unha duración dun ano, transcorrido o cal as partes poderán decidir prorrogalo. A prórroga legal establece que se prorrogará obrigatoriamente para o arrendador e de forma voluntaria para o arrendatario ata un máximo de 3 anos.

Obrigado cumprimento do primeiro ano: Outra cláusula é a que di que o primeiro ano é obrigatorio, fixando unha penalización no caso contrario. Pero a lei establece que o arrendatario ten dereito a dar por rematado o contrato en calquera momento unha vez pasados os seis primeiros meses, e a penalización, de habela, estará limitada ao que a lei establece.

Pagamento por adiantado de máis dun mes de renda: O arrendador non pode esixir o pagamento por adiantado de máis dunha mensualidade de renda. Por iso, se o contrato previse que o arrendatario ten que aboar 2 ou 3 meses de renda por adiantado, o arrendador non poderá desafiuzalo se non o fai. Non hai que confundilo con outros pagamentos, como fianza, garantías adicionais ou a prima da opción.

Traslado do deber de conservación da vivenda: O arrendador ten obriga de realizar as obras necesarias para a axeitada conservación da vivenda. O traslado destas obrigas ao arrendatario pode ser contrario á LAU.

Acceso á vivenda polo arrendador: O arrendador non pode entrar á vivenda para comprobar o seu estado. A devandita cláusula é contraria á inviolabilidade do domicilio establecida na Constitución.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

ை Concentración: VELORIO polos DEREITOS SOCIAIS

IlCanallaRubens_AsambleaAbertaDeCoia_VelorioPolosDereitosSociais

A Asemblea Aberta de Coia convoca o MARTES 20 de xaneiro de 2015 ás 19:00 unha CONCENTRACIÓN na ROTONDA de COIA baixo o lema: VELORIO POLOS DEREITOS SOCIAIS

A Asamblea Aberta de Coia di:
Os dereitos sociais están mortos! Mellor dito, os están a matar!
Os matan acotío con recortes, privatizándoos, quitándolles orzamentos, deixándoos en mans da caridade…
Nese asasinato colaboran todos: empresas, gobernos (central, Xunta e concellos), troika…
No caso de Vigo, os cartos que din que non hai para políticas sociais, si que aparecen agora para chantar un barco nunha rotonda, para empresas amigas, para horas extras da policía…

Por todo isto, velamos os nosos dereitos nunha rotonda, para obrigalos a falar:
– do colapso do departamento de Benestar Social
– dos atrasos na tramitación de axudas como a RISGA
– dos meses de espera por unha cita coa traballadora social
– das tensións que sofren as propias traballadoras sociais municipais
– da insuficiencia dos orzamentos para políticas sociais
– das denegacións inxustificadas das axudas de emerxencia
– da miseria e precariedade na que vivimos unha gran parte desa cidade que eles din que fermosa e que nos precisamos xusta antes de falar de estética.

NON PODE SER OS CARTOS NA ROTONDA E A XENTE SEN COMER!! NIN CARTOS NA ROTONDA, NIN ESTADO POLICIAL!!

Asamblea Aberta de Coia