Archivos por Etiqueta: hibrido

Paneis solares híbridos, electricidade e auga quente

Aínda que o aproveitamento da enerxía solar para a xeración de electricidade e para a obtención de auga quente non son algo novo, o que si é innovador é a posibilidade de dar senllos usos a unha única instalación. Esta é, precisamente, a diferenza e a vantaxe que achega o panel solar híbrido, que combinará unha vez irrompa no mercado dous conceptos coñecidos, pero por separado: a electricidade xerada con paneis fotovoltaicos e os captadores térmicos para quentar a auga.

A idea de unir ambos os universos e de dar forma a un único sistema que permita aproveitar a enerxía fotovoltaica e a térmica, parte de Luís López López, impulsor de Panel Solar Híbrido. Aínda que aínda non chegou ao mercado, nin á fase de produción a escala comercial, a súa proposta captou a atención e conta xa coa patente para dar forma a este sistema. Polo momento os resultados das probas realizadas con prototipos confirman que funciona.

Pero, que ofrecerá exactamente este panel híbrido? Pois un dous nun. Un único sistema apto para uso residencial e comercial, que favorecerá o dobre aproveitamento da enerxía solar captada, como electricidade, no caso dos paneis solares, e como resposta para aclimatar a auga, a través dos colectores térmicos.

Para iso, o mecanismo ideado incorpora células fotovoltaicas que se sitúan sobre un sistema para a absorción de calor formando un único módulo. Ademais do cableado habitual para calquera panel, este sistema conta cunha zona pola que se dá saída á calor que se aproveitará para quentar a auga. Un circuíto hidráulico e un depósito termoaislado competan o deseño para que se poida dar este dobre uso.

Isto non mingua a capacidade para a produción de electricidade, posto que as células fotovoltaicas deste panel 2×1 non só funcionan como as que calquera outro, senón que o fan cun rendemento mellorado. Isto é así porque a vertente térmica desta unidade evita o exceso de temperatura que tanto e tan negativamente impacta no rendemento dos paneis ante a súa exposición ao sol.

O impulsor desta idea apunta a unha mellora de ata o 15% do rendemento dos paneis fotovoltaicos grazas á transferencia de calor que se produce con este sistema que, por esta mesma razón, alonga a vida útil da instalación.

As vantaxes continúan. As máis obvia: a redución á metade do espazo necesario para dar á enerxía captada do sol ambos os usos, ao pasar de dous equipos a un con capacidade para obter simultaneamente enerxía eléctrica e enerxía térmica. A redución de custos de produción e de instalación súmanse ás fortalezas deste sistema.

Ademais, o panel solar híbrido será apto para uso doméstico e tamén para maior escala, coa posibilidade de producir calor para usos industriais, sanitarios, piscinas, etc. Por outra banda, o promotor desta idea considera que optar por esta tecnoloxía en centrais ou en hortos solares é tamén recomendable para refrigerar os sistemas e garantir que funcionan a pleno rendemento.