Archivos por Etiqueta: María Jesús Lago Rey

Veciños da contorna de Pizarro inician unha campaña para solicitar que se controlen as pombas e gaivotas

Un grupo de veciños da contorna da rúa Pizarro de Vigo veñen iniciar unha campaña para solicitarlle a concelleira de medio ambiente do concello de Vigo María Jesús  Lago Rey para que inicie un control do exceso de pombas e gaivotas que proliferan a zona.

Nesta campaña apoiada por veciños, comunidades de propietarios, xuntas de propietarios, propietarios individuais, e usuarios do espazo público das rúas Pizarro, Condesa Casa Bárcena, e Couto Piñeiro; con relación manifestan que a proliferación de gaivotas e pombas que se produce nesta zona de forma acusada desde os últimos dous anos causan mal estar aos veciños.

Moitos veciños da zona bótanlle a culpa que varias persoas facilitan alimentación ás devanditas aves as cales as que son da zona fan efecto chamada e a proliferación xa está a ser un gran problema.

Respecto diso debe tomarse en consideración o testemuño dos propietarios de vivendas, e comercios da zona das rúas apuntadas. Afirmacións probadas polas visibles deposiciones das ditas aves nos toldos dos comercios; como o local de Pizarro 87, na confluencia de cálelas Condesa Casa Bárcena – Pizarro; no edificio Condesa Casa Bárcena 15, o no local de Pizarro 81. Estes últimos obrigados a instalar pinchos disuasorios, para evitar que as aves se pousen provocando o problema anterior.

O descrito pode corroborarse nos tendales das roupas, á altura delos patios interiores; e o testemuño das mulleres e homes que se atopan gran número de veces, as sabanas, toallas e demais pezas sucias de excrementos, á vez que manteñen as festras pechadas para evitar que entren.

Por outra banda o prexuízo aos locais de hostalería e comercio en xeral resulta obvio.

Problemas de salubridade

A situación de risco de infección a través do aire e o contacto con excrementos, que as concentracións deses animais poden transmitir podemos resumilas en:

1.- as gaivotas .- salmonella, fungos ou botulismo.
2.- As pombas .- criptococosis ( a máis estendida e provocada pola infección por aire e contacto de parasito, por fungos e esporas que se xeran nos seus excrementos), a histoplasmosis ou a psitacosis.

Os veciños desta campaña, empadroados e contribuíntes do Concello de Vigo, ampáranlles o dereito para evitar esta situación potencial de prexuízo para a saúde, debida á mala utilización do espazo público por parte dalgunhas persoas.

Por todo iso

Solicitan a esa Concellería que tendo por presentado dito escrito se digne admitilo a trámite e, previo os trámites correspondente, inste á colocación dun cartel municipal que advirta da prohibición de dar alimento ás aves.

Os veciños desta campaña tamén solicitan que se instale unha cámara de vixilancia na zona axardinada do referido tramo comprendido entre as rúas Pizarro e Condesa Casa Bárcena, adoptándose as medidas oportunas de sanción que correspondan aos infractores da normativa ambiental. Xa que se trata dun problema de saúde pública.

Alegan que se cumpran estas leis

  • Lei de responsabilidade ambiental do 23 de outubro de 2007, artigo 45 e concordantes.
  • Lei de calidade aire e protección atmosférica do 15 de novembro de 2007.
  • Ordenanza municipal sobre alime.

Fotos

Anuncios

ை Unha carta, unhas instrucións.

ilcanallarubens_abel ramon caballero_ tepes de cesped _ tepes instalandose _ Vigo _ 2015

Este pequeno artigo de opinión en forma de carta aberta, a cal contén instrucións, como tamén a necesidade de sensibilizar os concelleiros e á cidadanía.

Ángel Rivas González concelleiro de Parques e Xardíns, María Jesús Lago Rey concelleira de Medio, teño a necesidade de escribir isto, tamén a necesidade de expresar a miña preocupación sobre o estado en que se encontran as diferentes rotondas “glorietas”, como os montóns de xardíns que se encontran na entrada da rúa de Príncipe como os que están na porta de sol e tamén as medianeiras que recén se puxeron no medio do asfalto.

ilcanallarubens_abel ramon caballero_ tepes de cesped _ tepes seco _ Vigo _ 2015 copia

Formularlles unhas preguntas, mirar o que lles dixen, Como pasou o inverno a zona onde se vai a instalar o tepes de cespede? Ten bo aspecto? Ou talvez vostede non ten unha zona de céspede en absoluto? Entón por que non transformar a súa zona de cultivo nunha fermosa alfombra verde? Cun tepes de céspede, isto pódese facer de xeito rápido pero iso si, facendo os seguintes pasos.

Para empezar é importante preparar a zona onde planifica poñer os tepes de céspede. Os expertos aconsellan cavar lixeiramente a terra non compactándoa como vostedes fixeron como tamén desaconsellan poñer terra enriba do pavimentado e logo remover as pedras, raíces e malas herbas, nos actos que vostedes fixeron é practicamente imposible xa que por unha parte están enriba dun pavimentado e pola outra están en xardineiras. Se a terra é moi margosa, puiden esparexer un pouco de area para soltar un pouco a terra. Se é moi areenta, codia de humus ou terra nativa axudará a fortalecelo, cousa que vin cos meus ollos que non ten nada diso. O chan débese deixar en repouso durante unhas dúas semanas, cousa que vostedes non fixeron xa que se tiraron a terra compactárona e no mesmo día puxeron os tepes de céspede. Non esquecérsevos mantelo húmido para que a terra poida establecerse, polo que puiden observar vostedes tampouco o fixeron xa que nunca vin que os aspersores funcionasen como deberían de funcionar ou nunca vin a un operario ou operaria regando cunha mangueira.

Agora é o momento de instalar os tepes de céspede. Antes de comezar con este proceso, recoméndase distribuír un pouco de fertilizante na terra comprimida, cousa que iso se que fixeron. Entón regue e remova lixeiramente a primeira capa de terra cun anciño para mesturar o fertilizante co chan, tamén iso vino.

Asegúrese de instalar a primeira fila paralela a un bordo recto, nalgúns casos que vin de colocación non estaban rectos senón con curvas. As liñas seguintes esténdense como tellas, cousa que non vin xa que se puxeron coma se se puxesen ladrillos. É dicir, un pouco desprazadas comparación coa anterior, cousa que nalgunhas zonas se se fixeron e noutras non. Teña en conta que debe instalar as filas sempre rectas e evitar grandes espazos entre elas, cousa que non se fixo. Se hai céspede sobresaíndo, córteo cun coitelo afiado, cousa, que na cidade non se fixo dese xeito.

Atención! Asegúrese de instalar o tepes de céspede no día da entrega, descoñezo que o que se puxo en Vigo foi xusto cando se entrego o tepes de céspede cara aos operarios de parques e xardíns, pola contra podería secarse, cousa que se pasou que aos días o céspede se seco moi feo. Se o almacenamento é inevitable, hai que buscar un lugar fresco e con sombra, cousa que en vostedes non tedes boto, senón o puxestes en zonas onde o sol pegaba con xustiza a maior parte do día cando hai que cubrilo despois de instalalo para que teña sombra.

Agora o seu céspede está case listo para a primavera, mentres que se instale no inverno xa que na primavera ou verán é un suicidio. Co fin de manter a herba verde, é necesario que as raíces arraiguen o chan, cousa que nos últimos postos non pasou por culpa de non seguir ben os pasos. Pasar un rolo pola nova zona verde axuda a que o chan e as raíces contacten, cousa que nunca iso o fixeron nas rotondas, glorietas, medianeiras, illotes axardinados. Ademais, é importante regar o céspede recén instalado, cousa que iso se teño visto que fixestes. As raíces entón son capaces de absorber os nutrientes. É aconsellable de 10 ata 20 litros por metro cadrado. Despois de dúas semanas o céspede fresco debe estar arraigado completamente co chan. Agora, é suficiente regar a súa nova alfombra só durante períodos de tempo seco e caloroso.

O primeiro corte de céspede debe levarse a cabo cando a herba é de aproximadamente seis centímetros de altura, nalgunhas zonas non chegou nin a eses centímetros xa que o tepes faleceu por insuficientes coidados. Ao cortar, asegúrese de cortar soamente o terzo superior da herba para axudar a crecer a herba con máis forza.

Espero que con estas instrucións con posteriori anotacións as teñan en conta xa que como cidadán me doe moito ver que gasta moito diñeiro dos veciños e logo non se mantén nin se seguen normas.

Rubens Rocha [@ilcanallarubens]