Archivos por Etiqueta: web

A nova lei de copyright pon en perigo internet. Porqué?

 

A Comisión Europea acaba de aprobar unha nova lei, a lei de copyright, esta lei ven a introducir un novo dereito afín para os editores de prensa que “recoñece o importante papel que desempeñan os editores de prensa ao investir en contidos xornalísticos de calidade e crealos” sendo por primeira vez considerados xuridicamente como titulares de dereitos.

Así, indicaban, “atoparanse nunha mellor posición para negociar o uso dos seus contidos cos servizos en liña que os utilizan ou ofrecen acceso a eles, e en mellores condicións para loitar contra a piratería”.

Detrás destas palabras atópanse os que son os dous artigos máis polémicos e discutidos desta proposta de directiva, os artigos 11 e 13.

Artigo 11: usos dixitais das publicacións de prensa

Protección das publicacións de prensa no relativo aos usos dixitais.

  1. Os Estados membros recoñecerán ás editoriais de publicacións de prensa os dereitos previstos no artigo 2 e no artigo 3, apartado 2, da Directiva 2001/29/CE para o uso dixital das súas publicacións de prensa.
  2. Os dereitos contemplados no apartado 1 non modificarán en absoluto nin afectarán de ningún xeito os dereitos que a normativa da Unión establece para os autores e outros titulares de dereitos, en relación coas obras e outras prestacións incorporadas a unha publicación de prensa. Tales dereitos non poderán invocarse fronte aos autores e outros titulares de dereitos e, en particular, non poderán privarlles do dereito para explotar as súas obras e outras prestacións con independencia da publicación de prensa á que se incorporen.
  3. Aplicaranse mutatis mutandis os artigos 5 a 8 da Directiva 2001/29/CE e da Directiva 2012/28/UE no que respecta aos dereitos mencionados no apartado 1.
  4. Os dereitos contemplados no apartado 1 expirarán aos vinte anos da aparición na publicación de prensa. Este prazo calcularase a partir do primeiro día do mes de xaneiro do ano seguinte á data de publicación.

A pesar do ambiguo que pode resultar o documento, esta iniciativa pretende implantar na Unión Europea unha sorte de taxa Google ou canon AEDE, podendo estar afectadas desde as citas ás ligazóns. O seguinte artigo, o 12, alude ás “reclamacións de indemnización xusta”.

Os Estados membros poderán establecer que, cando un autor ceda ou conceda unha licenza dun dereito a unha editorial, tal cesión ou licenza constitúe unha base xurídica suficiente para que a editorial reclame unha parte da indemnización polos usos da obra que tivesen lugar no marco dunha excepción ou limitación do dereito cedido ou obxecto de licenza.

A principal diferenza, a priori, radicaría na súa non obrigatoriedade, co que os editores poderían tanto reclamar os importes aos que terían dereito como renunciar a eles. Ademais, resulta destacable que non tería que haber un cobrador intermedio, como si sucede no caso español, e que o dereito tería unha duración de 20 anos. No equivalente alemán á taxa Google ou canon AEDE, o dereito exclusivo dos editores de prensa era dun ano.

Artigo 13: vixilancia de contidos protexidos por parte de provedores

Uso de contidos protexidos por parte de provedores de servizos da sociedade da información que almacenen e faciliten acceso a grandes cantidades de obras e outras prestacións cargadas polos seus usuarios.

Os provedores de servizos da sociedade da información que almacenen e faciliten acceso público a grandes cantidades de obras ou outras prestacións cargadas polos seus usuarios adoptarán, en cooperación cos titulares de dereitos, as medidas pertinentes para asegurar o correcto funcionamento dos acordos celebrados cos titulares de dereitos para o uso das súas obras ou outras prestacións ou para impedir que estean dispoñibles nos seus servizos obras ou outras prestacións identificadas polos titulares dos dereitos en cooperación cos provedores de servizos. Esas medidas, como o uso de técnicas efectivas de recoñecemento de contidos, serán adecuadas e proporcionadas. Os provedores de servizos proporcionarán aos titulares de dereitos información adecuada sobre o funcionamento e o despregamento das medidas, así como, no seu caso, información adecuada sobre o recoñecemento e uso das obras e outras prestacións.

Os Estados membros velarán por que os provedores de servizos contemplados no apartado 1 implanten mecanismos de reclamación e recurso aos que poidan acceder os usuarios en caso de litixio sobre a aplicación das medidas a que se refire o apartado 1.

Os Estados membros facilitarán, cando cumpra, a cooperación entre os provedores de servizos da sociedade da información e os titulares de dereitos a través de diálogos entre as partes interesadas para determinar as mellores prácticas como, por exemplo, as técnicas de recoñecemento de contidos adecuadas e proporcionadas, tendo en conta, en particular, a natureza dos servizos, a dispoñibilidade das tecnoloxías e a súa eficacia á luz da evolución tecnolóxica.

Este artigo, por outra banda, obriga ás plataformas de contidos a monitorar o que os seus usuarios soben. Os interpelados poden ser prestadores de servizos como operadores de telecomunicacións, provedores de acceso a internet, portais, motores de procura ou calquera cunha web, sempre que se considere que entra dentro da descrición que ofrece a norma.

Falariamos dun filtrado do contido para detectar contidos protexidos mediante dereitos de autor, ao estilo do famoso sistema Content IDE de YouTube. Se ata agora os prestadores debían actuar cando se lles notificaba unha infracción, non tiñan que levar a cabo unha vixilancia ou actuación por defecto, agora sinálase que deberían implantar negociadamente cos titulares de dereitos medidas efectivas contra o mal uso de contidos protexidos.

O artigo 13 insta a adoptar ás plataformas de contidos como Twitter ou Google, “técnicas efectivas de recoñecemento de contidos“.

Este detalle, que incluiría o emprego de algoritmos e sistemas de identificación sofisticados para poder avaliar todo o contido que se sobe ás plataformas, entraría en conflito con directivas anteriores como a relativa ao comercio electrónico. Nela, no seu artigo 15, precisamente establécese que os países “non impoñerán aos prestadores de servizos unha obrigación xeral de supervisar os datos que transmitan ou almacenen, nin unha obrigación xeral de realizar procuras activas de feitos ou circunstancias que indiquen actividades ilícitas”.

Críticas desde o activismo prol dereitos na internet e o sector empresarial

No principio do ano, a posición oficial de España no proceso de discusión e negociación desta directiva europea de copyright puxo en alerta ao sector tecnolóxico do país. Os máximos responsables da Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnoloxías da Información, Telecomunicacións e Contidos Dixitais (AMETIC), iCmedia (Federación de Asociacións de Consumidores e Usuarios dos Medios), a Asociación Xeral de Consumidores (ASGECO Confederación) e a Asociación Española de Startups manifestaron a súa “profunda preocupación” pola situación.

Agora a Comisión de asuntos Xurídicos da Parlamento Europeo esta a redactar dita lei, a patronal tecnolóxica reafírmase en declaracións a Genbeta. A pesar de que consideran que a revisión do marco regulatorio de dereitos de autor a nivel europeo é unha tarefa necesaria, cren que os artigos 11 e 13 “prexudican o desenvolvemento da internet en Europa

 

 

Mañá 5 de xullo de 2018, o pleno do Parlamento Europeo votará se proceder cunha proposta de directiva sobre os dereitos de autor.

Mañá 5 de xullo de 2018, o pleno do Parlamento Europeo votará se proceder cunha proposta de directiva sobre os dereitos de autor. Esta, se se aprobase, danaría significativamente a Internet aberta que hoxe coñecemos.

En lugar de actualizar as leis de dereitos de autor en Europa e promover a participación de toda a cidadanía na sociedade da información, a directiva ameazaría a liberdade en liña e impoñería novos filtros, barreiras e restricións para acceder á Web. Se a proposta aprobásese na súa versión actual, accións como o compartir unha noticia nas redes sociais ou o acceder a ela a través dun motor de procura faríanse máis complicadas na internet; a mesma Wikipedia estaría en risco.

Ata agora opuxéronse firmemente a estas proposta decenas de persoas relevantes no ámbito das tecnoloxías da información —entre elas, o creador da World Wide Web, Tim Berners-Le, e o pioneiro da internet, Vinton Cerf—, 169 académicos, 145 organizacións polos dereitos humanos, a liberdade de prensa, a investigación científica e o desenvolvemento tecnolóxico; e a Fundación Wikimedia, a organización sen ánimo de lucro que promove, entre outros proxectos polo coñecemento libre, esta enciclopedia.

Por estas razóns, a comunidade de Wikipedia en español decidiu escurecer todas as páxinas da enciclopedia antes e durante a votación do texto, isto é, ata as 10 h ( UTC) do 5 de xullo. Queremos seguir ofrecendo unha obra aberta, libre, colaborativa e gratuíta con contido verificable. Chamamos a todos os membros do Parlamento Europeo a votar en contra do texto actual, a abrilo a discusión e a considerar as numerosas propostas do movemento Wikimedia para protexer o acceso ao coñecemento; entre elas, a eliminación dos artigos 11 e 13, a extensión da liberdade de panorama a toda a UE e a preservación do dominio público.

Noutros países do mundo hispanohablante, como Colombia e México, a comunidade de Wikipedia opúxose recentemente a propostas similares. Pedímosche manterche ao tanto do seu desenvolvemento e apoiar este esforzo.

Para máis información sobre a campaña no Parlamento Europeo e como actuar, visita https://meta.wikimedia.org/wiki/European_Parliament_vote_in_2018/es
Podes seguir a comunicación en redes sociais coas etiquetas #WikipediaSeApaga, #SalvemosInternet e #SaveYourInternet.

Este espazo web apoia unha Internet aberta.

ை Os dominos .es crecen un 2,27%, rozan os 1,8 millóns

ilcanallarubens_Os dominos .es crecen un 2,27, rozan os 1,8 millóns_2016

Cada vez son máis os que deciden abrir unha páxina na internet, e as cifras secúndano. O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo confirmou que os dominios “.es” creceron un 2,27% en 2015, o que implica unha cifra de 1.795.037 rexistros.

Con respecto á súa orixe, chama a atención que o 14,31% dos existentes rexístrense desde o estranxeiro, que supoñen un total de 256.874, unha porcentaxe moi similar ao do exercicio anterior.

Que debería saber á hora de medir a velocidade da miña web?

Os países con maior número de dominios “.es” fóra de España son Estados Unidos (15,52%), Alemaña (15,50%), Francia (10,13%) e Reino Unido (9,62%).

A maioría dos ?.es? rexistrados desde o noso país pertencen a empresas, usuarios e institucións de Madrid, con 387.507 dominios (25,19%), de Cataluña, con 223.692 (14,54%) e de Andalucía, con 212.758 (13,83%).

Axentes rexistradores

Segundo os datos deste informe, na actualidade hai 102 axentes rexistradores que operan con dominios “.es”.

Isto son empresas acreditadas que realizan calquera trámite relacionado cos dominios españois e ofrecen servizos de valor engadido como aloxamento, contas de correo asociadas ou ferramentas para desenvolver webs.

Ademais, hai que ter en conta que o “.es” achega dúas características moi interesantes: o seu carácter de proximidade e de identidade. Calquera páxina da internet con este indicativo identifícase con España, o castelán e a cultura hispana, o que favorece a identidade destes servizos.

Rubens Rocha

Nota persoal: Eu son dos do .gal ou .com

ை Wikipedia cumpre 15 anos

ilcanallarubens_Wikipedia cumpre 15 anos_2016

Creada polo exoperador bolsista orixinal de Alabama (EE.UU.) Jimmy Wales e o desarrollador estadounidense Larry Sanger, a enciclopedia botou andar con só 100.000 dólares, pechou as portas á publicidade e mantívose á boia grazas ás doazóns dos usuarios.

A enciclopedia virtual gratuíta e colaborativa Wikipedia cumpre 15 anos convertida no sitio de referencia máis popular da web, cuns 500 millóns de usuarios únicos mensuais e máis de 38 millóns de artigos en 250 idiomas, segundo a súa propia entrada no sitio.

Creada polo exoperador bolsista orixinal de Alabama (EE.UU.) Jimmy Wales e o desarrollador estadounidense Larry Sanger, a enciclopedia botou andar con só 100.000 dólares, pechou as portas á publicidade e mantívose á boia grazas ás doazóns dos usuarios e a paixón de ao redor de 80.000 voluntarios que crean uns 7.000 artigos novos cada día.

O proxecto sen ánimo de lucro superou nos seus catro primeiros anos a información da Enciclopedia Británica e é agora un sitio tan amplo que un lector normal necesitaría máis de 21 anos para ler o contido das páxinas en inglés. Wales, de 49 anos, un millonario cunha visión humanitaria casado en terceiras nupcias con Kate Garvey, exasistente persoal do primeiro ministro británico Tony Blair, di querer crear un mundo no que cada persoa teña acceso gratuíto a todo o coñecemento. “Jimbo”, como o coñecen os amigos, explicou esta semana nunha entrevista co rotativo británico “The Telegraph” que non lamenta o non haber monetizado
Wikipedia e asegura que se del dependese as persoas nos recunchos máis esquecidos do planeta terían un móbil gratis coa Wikipedia preinstalada.

“O crecemento de Wikipedia no mundo en desenvolvemento segue sendo unha prioridade persoal miña (…) así que nos queda moito por facer”, explicou ao Telegraph Wales, amante das enciclopedias desde neno. Coincidindo co 15 aniversario de Wikipedia, o sitio web Fivethirtyeight fixo unha análise das páxinas máis editadas da enciclopedia virtual. Fivethirtyeight, que utilizou datos facilitados pola Fundación Wikimedia, que supervisa Wikipedia, descubriu que a páxina do expresidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) é a que ten máis edicións, 20.894 en total.

A páxina da exaspirante á Casa Branca Sarah Palin, a entrada da guerra do Líbano no 2006, o sinistro do avión de Malaysia Airlines no 2014 cando sobrevoaba Ucraína e a entrada do actual presidente estadounidense Barack Obama figuran tamén entre as máis editadas.

En canto a categorías temáticas, Fivethirtyeight concluíu que os “wikipedians” están obsesionados con seguir as mortes ao redor do mundo, así como os eventos políticos, a cultura pop, o tempo e asuntos esotéricos e arcanos.
Wikipedia non é, polo demais, allea á polémica. Na súa propia entrada, a enciclopedia dá conta das visións críticas, como a do columnista e xornalista Edwin Black que critica a Wikipedia por ser unha mestura de verdade, “media verdade e algunhas falsidades”.

No 2006, o sitio Wikipedia Watch enumerou ducias de exemplos de plagiarismo na versión en inglés da enciclopedia. Algúns dos erros publicados en Wikipedia foron soados.

Un dos máis coñecidos tivo lugar en decembro do 2005, cando o xornalista John Seigenthaler, exeditor do xornal Nashville Tennesssean, queixouse de que a súa entrada na enciclopedia implicábao no asasinato do presidente John F. Kennedy. O gazapo pasou inadvertido durante meses.

Wikipedia recibiu tamén cobertura en grandes rotativos estadounidenses no 2006 despois de que saíse á luz que funcionarios do Congreso habían distorsionado a información sobre algúns lexisladores que aparecía na enciclopedia. No ano 2012, o Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, revelou que un de cada seis membros do Parlamento británico habían feito que se editasen as súas páxinas desde dentro do parlamento, unha práctica que Wales considera “antiética”, segundo explicou ao Telegraph.

A pesar deses incidentes, unha análise realizada no ano 2005 de 42 entradas científicas pola revista Nature concluíu que
Wikipedia é case tan fiable en temas científicos como a Enciclopedia Británica. Nature descubriu que, en termos medios,
Wikipedia ten catro datos imprecisos por entrada, fronte aos tres do seu rival convencional, e só atopou “oito erros graves”.

Rubens Rocha

ை Estas son las propuestas aprobadas en la asamblea de la protesta de Sol.

Estas son las propuestas aprobadas en la asamblea de la protesta de Sol. Difícilmente se oirán en los medios y la página web no para de caerse así que está bien difundirlas por vblog y blogs.

Haced un esfuerzo por leerlas!!

Estas son algunas de las medidas que, en cuanto ciudadanos, consideramos esenciales para la regeneración de nuestro sistema político y económico. ¡Opina sobre las mismas y propón las tuyas en el foro!

1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:

o   Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.

o   Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.

o   Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

o   Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

o   Reducción de los cargos de libre designación.

2. CONTRA EL DESEMPLEO:

o   Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).

o   Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.

o   Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.

o   Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.

o   Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:

o   Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.

o   Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.

o   Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:

o   Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.

o   Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.

o   Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.

o   Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.

o   Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.

o   Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.

o   Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:

o   Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.

o   Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.

o   Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.

o   Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.

o   Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

6. FISCALIDAD:

o   Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.

o   Eliminación de las SICAV.

o   Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.

o   Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.

o   Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

o   No al control de Internet. Abolición de la Ley Sinde.

o   Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.

o   Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.

o   Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.

o   Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.

o   Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.

o   Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR

——————————————————–

ELIMINAR EL SENADO.

NORUEGA, SUECIA, DINAMARCA, NO TIENEN SENADO, ALEMANIA SOLO 100 SENADORES y EE.UU. UN SENADOR POR CADA ESTADO.

LOS GRANDES TEÓRICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL OPINAN QUE ES UNA CÁMARA INNECESARIA, PRESCINDIBLE Y QUE ESTÁ EN EXTINCIÓN, ¿ENTONCES POR QUÉ TENEMOS QUE MANTENER A 260 SENADORES?

DE ESTA FORMA AHORRAREMOS 3.500 MILLONES DE EUROS CADA AÑO.

ELIMINAR LA PENSIÓN VITALICIA DE TODOS LOS DIPUTADOS, SENADORES Y DEMÁS

“PADRES DE LA PATRIA”.

ELIMINAR A TODOS los diplomáticos excepto un embajador y un cónsul en cada país. No es posible que gastemos en esto más que Alemania y el Reino Unido).

Con eso, y con rebajar un 30% las partidas 4, 6 y 7 de los PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (transferencias a sindicatos, partidos políticos, fundaciones opacas y varios), se ahorrarían más de 45.000 millones de Euros y no haría falta tocar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios, como tampoco haría falta recortar 6.000 millones de Euros en inversión pública.

CON LA MITAD DEL DINERO QUE EL ESTADO SE AHORRARÍA CON ESTAS MEDIDAS,

SE ACABARÍA LA CRISIS EN ESPAÑA

Por el cambio de la ley electoral, y por una democracia participativa de verdad, donde nuestra opinión, la de los ciudadanos,  sea lo que gobierne, no una papeleta cada cuatro años y que hagan con ella lo que quieran sin dar cuentas ni explicaciones.

Por el cambio de la ley electoral, y por una democracia participativa de verdad ¡Espabilemos de una vez! ¡No sigamos dormidos y aletargados!

SI ESTÁS DE ACUERDO, DEJA TU COMENTARIO.

No consiste en hacer lo que nos guste, sino en que nos guste lo que hacemos.

No es más feliz el que hace lo que quiere, que el que quiere lo que hace.

ை Una extensión para saltar el bloqueo a webs impuesto por EEUU

La decisión de la justicia estadounidense de bloquear páginas web de distribución de contenidos sin licencia no ha gustado en todo el mundo. A muchos usuarios porque les deja sin opciones para acceder a contenidos, y otros cuantos porque ha sido un acto de justicia universal fuera de derecho. Ahora tienen una solución parcial para esquivarlo desde Firefox y pronto en Chrome.

MAFIAA Fire es el primer contraataque puesto en marcha por los grupos de desarrolladores que no están de acuerdo con el cierre de webs. Para conseguirlo se apoya precisamente en los puntos débiles de esta decisión de los tribunales estadounidenses: el cierre parcial de sitios, el carácter universal de Internet y su capacidad de legislación solo sobre las empresas del país.

La idea es muy sencilla. Estados Unidos solo ha podido bloquear el acceso a las webs que han utilizado dominios internacionales gestionados en su territorio como .com o .org, ya que la mayor parte de los servidores y del resto de equipamientos está en otros países. Esto ha permitido que las webs sigan operativas a través de otro dominio. Por ejemplo, a pesar del bloqueo a Rojadirecta.com, ha seguido operando a través de Rojadirecta.es y semejantes.

Aprovechando estas direcciones, MAFIAA Fire lo único que hace es identificar las webs bloqueadas a las que trata de acceder el usuario y redirigirle a la misma con una URL activa. Por el momento sólo funciona como Add-on de Firefox, pero su creador ya ha anunciado que está trabajando para convertirlo en extensión de Google Chrome.

Una defensa frente a la censura

TorrentFreak ha charlado con su creador, que se ha expresado en términos políticos y no de usuario. “Nuestro objetivo es dar la vuelta a los intentos de los gobiernos de censurar Internet, y casi cada cosa que hacen la gente antipiratería es proteger su modelo de negocio de dinosaurio”, ha declarado sin revelar su nombre.

Estamos muy cansados de la corrupción de las altas esferas del gobiernos. Ya es suficiente. Es el momento de quejarse y de pasar a la acción”, ha declarado esta fuente anónima, que espera que así deje de crecer el poder de las industrias de contenidos sobre Internet. Considera que los políticos solo escuchan a las grandes compañías, a las que reúnen en cenas glamurosas, en lugar de a los usuarios.

Un plan mayor

Para este desarrollador, esta extensión es solo el principio de una serie de medidas que la comunidad online tomará para evitar la censura de la red. Medidas que pasan por la organización y por la creación de otros tipos de software.

El creador de MAFIAA Fire está recopilando las páginas web de todas las páginas web antipiratería del mundo, ya sean organizaciones públicas o privadas. No especifica para que las quiere, pero pide la colaboración para conseguirlas, así como el país desde el que operan.

ை El turno de los buscadores semánticos

La web semántica está creciendo a pesar de que los usuarios no son totalmente conscientes de las relaciones y asociaciones en las bases de datos existentes en su entorno. Lo comprobamos en nuestro recopilatorio con las 10 mejores web semánticas de 2010. Su desarrollo necesita buscadores semánticos eficaces, como el que LexisNexis acaba de presentar, que llega junto a herramientas de análisis y comparación.

Los más viejos del lugar recordarán LexisNexis como una revelación por su capacidad para realizar búsquedas muy precisas y focalizadas en un tema entre multitud de artículos, informes e investigaciones, destinadas a investigadores. Ahora añade un a nuevo “cerebro” semántico para potenciar las búsquedas.

De acuerdo con el anuncio oficial, “la nueva generación de tecnología de búsquedas semánticas identifica el significado de numerosos conceptos introduciendo tan solo un concepto para ayudar a los usuarios a llegar más rápido a conceptos clave y a hacer menos revisiones en sus peticiones de búsqueda”. Es lo mismo que pretenden otras iniciativas semejantes como la Red Telemática española de Linked Data.

Este “cerebro” ayudará a potenciar los productos patentados de la compañía, TotalPantente y PatentOptimizer, y también a Lexis.com. LexisNexis hizo su primera incursión en el campo de la web semántica, que cada vez atrae a más empresas, hace un año y medio. Pero con las novedades se mejoran las concepciones básicas. La compañía lo describe así:

“Las búsquedas semánticas utilizan la ciencia del significado del lenguaje para producir resultados muy relevantes para esas búsquedas… La nueva tecnología de búsquedas semánticas llega esta ciencia al siguiente nivel potenciando su capacidad para identificar conceptos múltiples contenidos en una única petición. Por tanto, si alguien que busca una patente pide al motor de búsquedas LexisNexis que encuentra información sobre un tema complejo, el nuevo cerebro semántico realmente identificará varias ideas posibles contenidas en esa petición y dará como resultado  conceptos relacionados para cada una de esas ideas de su petición”.

Análisis semántico

Además de su motor de búsquedas, la compañía también ha presentado  la herramienta “Visualize & Compare”, que permite a los usuarios analizar los resultados comparándolos en grupos de dos o tres o listar patentes. Una vez ejecutada la comparación, la información aparece en forma de representación visual, presentada de forma semántica.

Las búsquedas semánticas, que hasta el momento han ganado fama gracias a la evolución de Ask llamada Aks Jeeves, son tan atractivas como complejas. Precisamente este producto de masas es conocido por los resultados disparatados que ofrece en algunas ocasiones ante búsquedas realmente sencillas.

El principal problema está en las bases de datos. Ante una cantidad de información más pequeña o una base de datos concreta de una empresa la respuesta semántica es mucho mejor. Quizá sea esa la fortaleza de LexisNexis, que trabaja con un campo concreto de datos, de ahí puede surgir la clave de su éxito. ¿Será un primer paso?

ை Un ciberataque afecta a cientos de miles de sitios web

Cientos de miles de páginas web parecen haber sido víctimas de un ciberataque de gran escala.

Los usuarios que entran a estos sitios web son redireccionados a una web pirata denominada Centro de Estabilidad de Windows (Windows Stability Center), que les informa fraudulentamente que sus computadoras han sido infectadas con un alto número de virus.

Acto seguido, la web recomienda que se instale un antivirus.

La mayoría de los sitios afectados pertenecen a pequeñas empresas, equipos deportivos y organizaciones de mediano tamaño.

La empresa de seguridad Websense, que ha seguido el desarrollo del ataque desde su inicio el 29 de marzo, lo ha bautizado como Lizamoon, el nombre del primer dominio al que los usuarios víctimas del ataque eran redireccionados.

Los análisis que los expertos están llevando a cabo revelan que los responsables del ataque consiguieron introducir código que conduce hasta 21 dominios distintos.

Es dificil conocer el número exacto de sitios web afectados pero si se realiza una búsqueda en Google del dominio de los atacantes, arroja como resultado más de tres millones de vínculos a sitios web que lo muestran.

Fallo en los servidores

El ataque es el mayor de su clase jamás visto, según los expertos. Lo denominan ataque de inyección SQL y se basa en que muchos de los servidores que albergan sitios web no filtran los textos que les llegan procedentes de aplicaciones web.

Los piratas enviaron textos en los que escondían instrucciones que se inyectan en las bases de datos que usan estos servidores.

La mayoría de los sitios afectados pertenecen a pequeñas empresas, equipos deportivos y organizaciones de mediano tamaño.

También han resultado afectados algunos web que enlazan con el servicio iTunes de Apple. Sin embargo, según escribe el investigador de Websense, Patrick Runald, en el blog de la empresa, so no significa que los usuarios estén siendo redireccionados a los sitios de software falso.

ை Google Fiber, a un paso de Internet de 1Gb

[Actualización] Google acaba de anunciar que la ciudad escogida para poner en marcha el proyecto Google Fiber, que llevará 1Gb de velocidad de conexión a toda la comunidad a un precio común de banda ancha, es Kansas City. El objetivo declarado es comprobar elimpacto en la sociedad y demostrar a las teleoperadoras y al gobierno que más velocidad también puede ser rentable. Y en el fondo, el plan general de Google para aumentar las páginas vistas y su flujo de publicidad.

El proyecto Google Fiber

El experimento Google Fiber con el que la compañía pretende demostrar que se puede tener una conexión a Internet 100 veces más rápida ha dado un salto cualitativo. Con la renovación de su sitio quieren que todavía más grupos sociales se apunten al proyecto piloto. La decisión de quién ganará está más cerca.

La suculenta oferta de crear una o varias comunidades de entre 50.000 y 500.000 personas con una velocidad de conexión de 1Gb por segundo está encontrando respuesta en todos los rincones del país. Se busca la zona más apropiada para llevar a cabo el experimento. Pero parece que las más de 600.000 que se han ofrecido no son suficientes para Google, porque en la web de presentación del proyecto han incluidomás información y mensajes de ayuda para atraer a nuevos candidatos, vídeos y un listado de todas las localidades que ya se han sumado.

Medidas extremas están llegando desde diversos puntos. La primera apuesta fuerte llegó de la localidad de Topeka, en Kansas, que cambió su nombre por el de Google, Kansas. En otros lugares han prometido poner Google al primer niño que nazca tras la aprobación del proyecto o, siguiendo caminos más razonables, están realizando una auténtica explotación comunitaria de las redes sociales para promocionarse, combinando perfiles, tweets y canales de vídeo.

Hay que recordar que ni siquiera será gratis. Se hará una oferta a los usuarios a un precio competitivo para que la fibra óptica llegue a sus casas con estas características. Y es que su plan es implantar una tecnología ya existente, no algo revolucionario como lo que propuso recientemente el MIT.

Con el negocio en mente

Sin embargo, sus esfuerzos deben continuar porque no hay una fecha definitiva para resolución del concurso. Al fin y al cabo, el éxito para Google no consiste sólo en demostrar que se puede lograr una conexión mucho más rápida en su país como indican en su sección de preguntas y respuestas. Lo utilizarán como medida de presión ante las operadoras y ante el gobierno. También es un triunfo que la ciudadanía se conciencie de esta posibilidad para que, tras la competición, surjan grupos de presión por toda la geografía estadounidense que demanden más velocidad de navegación.

Todo encaja dentro de su lógica. La empresa quiere que la gente navegue más rápido porque beneficia su modelo de negocio. Está basado en la sencilla Ecuación de Ingresos Google que dice que cuanto más rápido navegue la gente y más tiempo pase en internet, más páginas verá, más veces pasará por sus anuncios y hará más clics en AdSense. Tradicionalmente se ha relacionado este sistema de publicidad con el bajo coste y la adaptabilidad. Sin dejar de ser cierto, ya que el coste mínimo de un anuncio sigue siendo 10 céntimos de euro, el aumento de interés de las empresas por anunciarse en las búsquedas de la empresa ha disparado los precios de las palabras más competidas. En Estados Unidos, algunos términos relacionados con las apuestas y los préstamos han superado los 100 dólares el clic.

No está claro si Google entrará o no de forma definitiva dentro del negocio de los proveedores de internet más allá del caso o de los casos en los que se levante este proyecto. Allí ha prometido quedarse por mucho tiempo. Pero con tanta gente detrás de la iniciativa, la campaña de promoción ya ni sería necesaria, con otro sector listo para el abordaje por el gigante que no para de crecer.

 

ை Telefónica y Microsoft se unen

Telefónica y Microsoft se unen para hacer aplicaciones web

Telefónica anunció ayer una alianza con Microsoft en el negocio de las aplicaciones web y de móviles. La operadora, que quiere dar un impulso a su plataforma de desarrolladores BlueVia, busca hacerse sitio en un negocio como el de las aplicaciones, que solo en el ámbito móvil moverá 10.600 millones de euros en 2011. Un sector que hasta ahora está liderado por Google y Apple.

La apuesta que Telefónica ha iniciado en el mundo de las aplicaciones va en serio. Y la prueba es que está buscando socios de primera línea. El último, según anunció ayer la operadora, es Microsoft. Bajo la alianza, el gigante de Redmond va a poner a disposición de BlueVia, la plataforma de desarrolladores de la operadora, un conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones, bautizado como SDK (software deployment kit). A su vez, Telefónica dará acceso a BlueVia a la comunidad de programadores de Microsoft (más de seis millones), que trabaja en el entorno .NET Framework.

BlueVia fue lanzada por la operadora en febrero y está centrada en la creación de servicios y aplicaciones web y móviles. Ambas empresas explicaron que el SDK ofrece un amplio repertorio de herramientas, entre otras Microsoft .NET Framework, Silverlight y Microsoft Visual Studio, mejoradas para el diseño y la creación de aplicaciones, y Windows Azure, la plataforma abierta de Microsoft en la nube. Según ambos socios, el proyecto combina las funcionalidades del “sector telco” que aporta Telefónica con la experiencia de Microsoft en el desarrollo web y en la nube para la generación de aplicaciones.

El movimiento parece indicar que Telefónica está muy dispuesta a ganar presencia en el mundo de las aplicaciones. Un negocio que, especialmente en el ámbito móvil, está liderado por grupos como Apple con su App Store y Google con su Android Market.

Aún así, las operadoras no se rinden y la prueba es el impulso que están dando a la alianza Wholesale Applications Community, que cuenta con el apoyo de telecos como AT&T, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom, France Telecom, DcCoMo, Telefónica, y Vodafone. Las previsiones son de gran crecimiento gracias a la expansión de dispositivos inalámbricos de acceso a internet como smartphones y tablets. Así, Gartner calcula que el negocio de aplicaciones móviles podría mover en torno a 15.100 millones de dólares (unos 10.600 millones de euros) en 2011, para pasar a 58.000 millones en 2014.