Archivos por Etiqueta: 2015

Cal é o segredo mais profundo e escuro? Ese que non lle contaron a ninguén?

Cal é o segredo mais profundo e escuro? Ese que non lle contaron a ninguén? non sei, quizais abusaron da confianza dun amigo ou dun anonimato nun foro da internet ou roubaron nun gran almacén quizais morran por deitarse cun contacto do Whatasapp ou da rede social á cal son mais asiduos e esa persoa esta emparellada ou casada ou comprometida, ocultar roubas diñeiro e lle mintes a xente nun proxecto, síntoo acertei por casualidade, e vostede o que me esta lendo esconde un segredo? agora mesmo o noso cerebro esta librando unha batalla presumo que a cortiza do cíngulo desexa dicir a verdade pero… a cortiza prefrontal orbital esta disimulando o mal que sairán as cousas se nos imos da lingua ou dos dedos neste caso, se a cortiza prefrontal orbital gana aumentase o nivel de hormonas da tensión se a do cíngulo gana diminuirá o nivel de tensión de modo que se é bioloxicamente máis san confesar o noso segredos porque a nosa natureza humana impídenos loita incesablemente a ter os nosos segredos ocultos quizais o ser humano que di ser sincero e honesto non o é tanto senón totalmente o contrario e a iso chámaselle hipocrisía.

Tal como escribín eu fai un bo tempo atrás nun estado do meu facebook persoal “Froiz dixo ante ano ningún mortal pode gardar ningún segredo se os seus beizos están selados fala coas xemas dos dedos rezuma traizón por todos os poros da pel o sen ningunha dúbida descubriu algo máis que interesante sen dúbida descubriu o efecto da mentira sacala á verdade. Aínda que esteamos moi desesperados por ocultar os nosos segredos canto mais empeñémonos en enterralos mais rápido sairán á superficie estamos obrigados neurologicamente a confesar e iso é bo pois porque o confesar é bo para o organismo para o cerebro pero mesmo pode ser san para a alma sempre cando creamos nesas cousas”.

Non hai nada peor que un mentireiro ou mentireira, todos opinan o mesmo… Verdade? Pero porque? Porque sentímonos tan ofendidos por alguén que nos dá gato por lebre? Porque é repugnante literalmente, a incredulidade procésase na codia cingular e a illa anterior do sistema límbico, as mesmas rexións cerebrais que xeneran as mesmas porcións viscerais como o sufrimento e o noxo… iso non só explica que detestamos aos embusteiros senón que como seres humanos anhelamos en algo no que crer xa sexa Xesucristo ou o Ratoncito Pérez ou a Liberdade de Expresión ou nunha Democracia igualitaria ou nun líder político ou nun presidente moi honrrado ou como tamén nun feito científico como a gravidade, o noso cerebro nos recompensa emocionalmente cando temos fe, crer fainos sentirnos ben, sentirnos amparados pero como podemos fiarnos do noso sistema de crenzas cando ao noso cerebro nos fai sufrir subornos emocionais? equilibrándoo con raciocinio e con razoamentos analíticos cuestionándonos todo e estando sempre, sempre abertos a calquera posibilidade.

Decembro é o mes, e lembren este escrito.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

ை Vigo flashback: A Urbanización do Ofimático

ilcanallarubens_AURBANIZACIÓNDOOFIMÁTICO_00_Vigo_2016

Estimados lectores e estimadas lectoras deste blogue no día de hoxe veño escribir sobre outro proxecto da cidade da Detroit Viguesa tal como chamo eu a Vigo, proxecto nunca se chegou a realizar xa que é do que se trata esta sección chamada Vigo flashback, desta vez e o proxecto da A URBANIZACIÓN DO OFIMÁTICO.

Foi exposto hai 20 anos como un polígono de oficinas e residencial promovido desde a Xunta pero nunca se chegou a poñer en marcha, aínda que se presentaron varias maquetas sendo conselleiro o xa falecido José Cuiña.

O día 18 de xullo de 2013 Abel Ramón Caballero recibiu á xunta directiva da asociación de propietarios do ámbito con ordenación detallada do PXOM, denominada A-4-37 Ofimático (preto da Avenida de Madrid) para coñecer de preto o estado desta tramitación.

Os propietarios, acompañados polos os seus asesores legais e técnicos, explicaron ao rexedor que no transcurso desa semana presentarían as bases e estatutos para avanzar na constitución da xunta de compensación e poñer en marcha esa peza da cidade, que tiña unha extensión de máis de 250.000 metros cadrados para usos residenciais e terciarios e que abarcaría a máis de 80 parcelas.

Pola parte, Caballero puxo a disposición da asociación toda a colaboración material e persoal que precisaron para conseguir a mellor xestión deste importante ámbito para a cidade. O ámbito era a zona da Avenida de Madrid preto da Estación de Autobuses, a parte traseira de Martínez Garrido e a rúa Gandarón.

A tramitación dos documentos de xestión foron en durante as semanas do recibimento da xunta directiva da asociación a que permitira a formalización da fase de organización na que se expuña poder formular en breve prazo o proxecto de repartición de cargas e beneficios entre os propietarios.

O Plan Xeral deseñaba nesa zona unha urbanización residencial cunha torre de mesmo 20 plantas na fachada cara á avenida de Madrid se destinaria a oficinas e prevíase tamén dentro do ámbito un centro comercial e un máximo de sete alturas no resto do perímetro, unha ampla zona de oficinas. Tamén prevía un mínimo de 60.000 metros cadrados de ESPAZOS VERDES, 20.200 para equipamentos públicos, ademais de establecía unha previsión mínima de 1.409 prazas de parking. ilcanallarubens_A URBANIZACIÓN DO OFIMÁTICO_01_Vigo_2016

No 2015 concretamente o 11 de febreiro o Concello de Vigo reaxustaba a “macrourbanización” aínda que a priori os cambios non serian de alcance.

A concelleira de Urbanismo, Carmela Silva, ordeno por aquel entón a iniciar a modificación do PXOM no ámbito tras unha sentenza firme do Tribunal Supremo na que obrigaba a excluír un terreo da empresa Comercial de Inmobles Las Eiras S.L. ao fallar os xuíces que o chan debe recibir outra cualificación como reclamaba esta mercantil.

O TSXG fallaba a favor da empresa demandante no ámbito de Ofimático en xullo de 2012, e o Concello apelou no Supremo por aquel entón, que avalou o fallo da instancia galega. A urbanización era unha das prioritarias no PXOM e o seu desenvolvemento estaba previsto para o primeiro cuadrienio de vixencia (2008-2012), pero aínda non botou a andar nin se volveu falar, pola crise inmobiliaria se paralizaba esta macrourbanización.

Os donos de leiras a día de hoxe día 6 de marzo de 2016 queren impulsala sumaron propietarios nos últimos e afirman que xa contan co terreo necesario para arrincar.

Os custos de urbanizar o ámbito, incluídas as indemnizacións, estaban fixados na memoria da ordenación detallada en 67 millóns de euros.

As vivendas construiríanse en distintas tipoloxías, desde unifamiliares ata edificacións de tres a sete plantas. Na ficha constaba unha reserva do 46% da edificabilidade residencial para VIVENDA PROTEXIDA. A torre de oficinas era un dos seus principais trazos do proxecto, así como o parque e a praza pública que se instalaría no acceso.

Un grupo de donos de parcelas leva anos impulsando a urbanización, e para iso necesitaban sumar máis do 50% do chan. Os representantes do colectivo, que xa alcanza un centenar de propietarios, entregaron por aquel entón no 2015 a documentación na Xerencia para acreditar que dispoñen da superficie necesaria e confiaban en que se puidesen iniciar a xestión paralelamente á modificación do PXOM.

O ámbito tiña a ordenación detallada no plan, con distribución de espazos e edificacións, o que supoñía un importante adianto na tramitación o pasado ano. “Esperamos avanzar mentres se cambia o Plan. A sentenza non debía ter maior incidencia porque ocupa un espazo destinado a zona verde”, sinalaban o 2015 concretamente o 11 de febreiro desde Adrum Consultores, que asesoraba xuridicamente aos propietarios, mentres a enxeñería Pettra ocupábase do apoio técnico. Fontes da Xerencia sinalaban a mesma semana, pola súa banda, que o alcance dos cambios determinaríase cando se desenvolvese a modificación puntual do Plan, aínda que en principio non serian substanciais.

O cambio do ámbito obedecía aos mesmos motivos que o levaron a cabo polo Concello na Seara, San Roque (desde a parte traseira de Pizarro (Barrio de Ribadavia) ata Couto de San Honorato) e unha peza de O Calvario. Afectados por estes plans gañaron nos tribunais os recursos nos que defendían que o seu chan reunía a condición de urbano consolidado, o que obrigaba a deixalos fóra das urbanizacións.

Fontes o Faro de Vigo e Atlántico Diario.
Rubens Rocha

Sentada por unha UCI no Meixoeiro

ilcanallarubens_Sentada protesta no Hospital Mexoeiro_2016

Centenares de persoas protagonizaron o pasado venres unha sentada pacifica no hall do Meixoeiro para esixir que non se derrube a UCI e que vólvase a poñer en marcha, para atender as posibles complicacións dos pacientes alí ingresados e non ter que envialos ao Álvaro Cunqueiro cando isto sucede.

Os plans do Sergas pasan por reconverter o espazo desta UCI e da antiga Rea cardíaca para adaptar a zona de quirófanos ás cirurxías sen ingreso. Esta previsto que se cre unha sala de espera para pacientes e familiares, unha zona de vestiarios e unha sala de espertar e de adaptación ao medio. A obra aínda non saíu a licitación.

Rubens Rocha


 

ை Radiografía do ‘porno’ online

ilcanallarubens Radiografía do porno online_2016

Seguimos en tempada de resumos e análises do pasado ano 2015, aínda que algúns destes informes son, canto menos, curiosos. Falamos en concreto da infografía que presentou Pornhub, un popular sitio online de contidos eróticos que publicou distintos datos para axudarnos a comprender cales son as preferencias dos internautas á hora de consumir pornografía na Rede, os termos máis buscados e as diferenzas entre os distintos países do mundo.

Nese sentido, en 2015 consumíronse nada menos que 87.849 vídeos pornográficos, que sumaron un total de 4.392 millóns de horas de visionado, tan só neste sitio web, o que equivale a retransmitir uns 75 Gb. de datos por segundo. Dito doutro xeito, se dividimos o número de vídeos eróticos que se viron o pasado ano entre o número total de habitantes da Terra, toca a 12 vídeos vistos por cada humano que habita que este planeta. Ou, se se prefire, é o equivalente para encher toda a memoria de todos os iPhone vendidos en 2015 con pornografía.

Por países, Estados Unidos e Reino Unido seguen á cabeza en canto a consumo de pornografía refírese, levantándose á terceira praza India, que supera así na marcadora a Canadá.Alemaña, Francia, Australia, Italia, Brasil e México pechan o “top five? de visitas de Pornhub. España perde dous postos nesta peculiar clasificación, conformándose coa décimo terceira praza e sendo superada por nacións como Rusia ou Xapón.

ilcanallarubens Radiografía do porno online_00_2016

Esta particular distribución sitúa á fronte do consumo de pornografía a algúns dos países máis habitados do mundo polo que, fagamos máis xusta a pelexa. E se medimos o consumo de vídeos eróticos nesta web ‘per cápita’? Neste caso, os resultados sitúan aos países nórdicos como os máis afeccionados a este tipo de contidos, xa que (aínda que Estados Unidos, Candá e Reino Unido mantéñense á fronte), Islandia, Noruega, Suecia e Dinamarca copan catro dos dez primeiros orixes das visitas a Pornhub.

Canto tempo quedan vendo os vídeos eróticos?

Esta plataforma de vídeos pornográficos tamén facilitou información sobre o tempo medio que os seus usuarios ven os distintos contidos subidos á súa web. Nese sentido, a media mundial sitúase nos 9 minutos e 20 segundos, aínda que países como Filipinas chegan a visionar ata 12 minutos e 45 segundos deste material. Entre os que menos tempo aguantan vendo os vídeos porno? Os cubanos (5:11”) e os mongoles (6:15”). Os españois, á súa vez, consomen de media uns 8 minutos e 4 segundos destes vídeos.

ilcanallarubens Radiografía do porno online_01_2016

Por horas, a web detectou unha importante diferenza entre os días de semana (cando moitos dos seus usuarios traballan ou estudan) e os fins de semana (nos que o lecer nocturno e a vida social impóñense sobre outros “praceres”). Así pois, as horas de maior consumo de vídeos pornográficos na Rede de luns a venres compréndense entre as nove e as once da noite (cun pequeno repunte tamén á hora de madrugar, entre as seis e as oito da mañá). Pola súa banda, os fins de semana levan o maior pico de visitas a Pornhub a horas intempestivas (como a franxa de dúas a catro da madrugada) e á mañá, entre as 10 e as 12 do mediodía.

Cales son as palabras crave máis buscadas?

Tamén resulta intrigante coñecer cales foron as tendencias e as palabras crave máis buscadas en Pornhub durante 2015. E, do mesmo xeito que xa fixo Google coas súas procuras (menos picantes que as que hoxe tratamos), a web non dubidou en mostrar as keywords máis tecleadas polos internautas á hora de buscar contidos subidos de ton. Os contidos lésbicos son os máis desexados polos usuarios desta plataforma, desbancando así aos vídeos protagonizados por “teens” (xovenes). en terceiro lugar sitúanse as “step mom” (ou madrastras) mentres que en cuarto lugar aparecen con forza os vídeos pornográficos de debuxos animados. As outrora de moda milf (nais ou mulleres maduras) baixan dous postos na táboa para colocarse en quinto lugar.

ilcanallarubens Radiografía do porno online_02_2016

No caso de España, os termos de procura varían notablemente, principalmente por mor das diferenzas lingüísticas co mundo anglosaxón. Deste xeito, ‘spanish’ segue sendo a keyword máis buscada no noso país, seguida por ‘espagnol’. Iso si, moita atención a novas tendencias como o ‘3D hentai’, cuxas procuras aumentaron máis dun 600% , as mulleres maduras (+456%) ou o intercambio de parellas (386%).

ilcanallarubens Radiografía do porno online_03_2016

ை Os prezos do petróleo pecharon o 2015 con fortes perdas

Foto libremercado.com

Foto libremercado.com

Este ano pasado, o cru sufriu drásticos recortes provocados polo exceso de oferta nos mercados e a desaceleración en China, o maior consumidor enerxético do mundo xunto a Estados Unidos.

O prezo do petróleo intermedio de Texas (WTI) subiu hoxe un 1,2% e pechou a última sesión do ano en 37,04 dólares o barril, para terminar 2015 cunha forte caída acumulada do 30,4%.

Ao final da sesión de operacións a viva voz na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do petróleo WTI para entrega en febreiro subiron 44 centavos de dólar respecto ao peche anterior.

Desta forma, o petróleo de referencia no país termina o ano 2015 cunha forte caída do 30,4%, o que supón 16,23 dólares menos en relación aos 53,27 dólares nos que pechou o 31 de decembro de 2014.

Pola súa banda, o barril de cru Brent, de referencia en Europa, pechou hoxe a última sesión de 2015 no mercado de futuros de Londres en 37,10 dólares, o que representa unha caída anual do 34,7% respecto dos 56,82 dólares con que concluíu 2014.

O prezo do WTI protagonizou hoxe unha xornada de gran volatilidade na que estivo a piques de perder a barreira dos 36 dólares na primeira hora de cotizacións aínda que na recta final remontou posicións e logrou terminar a sesión con ganancias.

O petróleo de referencia en Estados Unidos, do mesmo xeito que o cru Brent, segue sen levantar cabeza e encadea desta forma o seu segundo ano de fortes perdas, e acumula desde mediados de 2014 unha contundente caída próxima ao 70%.

Doutra banda, os contratos de gasolina para entrega en xaneiro, que aínda se seguen tomando como referencia, subiron 3 centavos e quedaron en 1,26 dólares o galón, para terminar o 2015 cun descenso acumulado do 12%.

Mentres, os de gasóleo de calefacción para entrega nese mesmo mes, que tamén seguen sendo os de máis próximo vencimiento subiron 2 centavos e terminaron en 1,10 dólares o galón, co que acabaron o ano cun retroceso do 37%.

Finalmente, os contratos de gas natural para entrega en febreiro, os de máis próximo vencimiento, subiron 22 centavos e terminaron en 2,33 dólares por cada mil pés cúbicos, pero pechan o ano cunha caída próxima ao 19%.

Rubens Rocha

ை Facebook o rei da Social Media no 2015

Foto Reuters

Foto Reuters

Mercado de redes sociais o do dominio case total de Facebook . Creación de Mark Zuckerberg ten 83,5% de cota de mercado.

Facebook é o amo, señor e gobernador do mercado das redes sociais. A marca de Mark Zuckerberg pechou o 2015 cunha cota de mercado a nivel mundial de 83,5%. Aumentou en pouco máis de dez puntos porcentuais nun ano, xa que o 2014 pechouno de forma positiva con 73,28%.

A firma StatCounter, que rastrexa estatísticas da internet, informou sobre o peche do ano en Facebook comparando o seu domino contra o doutras redes sociais. O seu competidor máis próximo é Pinterest, que ten unha cota de mercado de 6,57% -o ano pasado tivo 9,38%-.

StatCounter-social_media-ww-monthly-201501-201512-bar

StatCounter-social_media-ww-monthly-201501-201512

 

 

A información de StatCounter explica que o maior dominio de Facebook durante o ano foi entre maio e xullo. En xuño alcanzou a súa máxima cunha cota de mercado de 86,26%.

O mercado en España é distinto para Facebook. A súa hexemonía é case absoluta. Pechou o 2015 co 93,95% da cota de mercado. En abril tivo o seu punto máis alto cando alcanzou o 95,83%, sempre con información proporcionada por StatCounter.StatCounter-social_media-ww-monthly-201501-201512

No segundo lugar para o mercado Español está Twitter. A rede de microblogging apenas alcanzou o 5,57% da cota de mercado. A nivel mundial quedou coa terceira praza cunha cota de 5,32%. Isto marca unha baixa, pois o 2014 concluíu co 6,83%.

O DATO
A cota de mercado estimado pola firma StarCounter toma o acceso a redes sociais como Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, Google+, YouTube, Reddit e ‘outros’ desde computadoras, dispositivos móbiles e consolas de videoxogos.

Rubens Rocha

ை A zapatilla que aspira a revolucionar o “running”

ilcanallarubens_zapatillasmuelles_Zapatillas Enko_2015

Un enxeñeiro aeronáutico francés obrigado a deixar de correr polas súas dores de costas investiu doce anos en desenvolver as zapatillas Enko, un calzado con amortiguadores incorporados que aspira a revolucionar o mercado da carreira recreativa.

“A carreira xera choques, traumatismos que o organismo acepta cando se trata de atletas profesionais pero que en caso de persoas con lesións ou sobrepeso vólvense moi difíciles e que fan que moita xente abandone o ‘footing'”, explica o artífice de Enko Running Shoes, Christian Freschi.

A súa zapatilla deportiva integra dous peiraos baixo a planta que absorben o impacto do apoio do pé e devolven a enerxía acumulada cando o talón despega do chan para lanzar un novo paso.

“Non liberan a enerxía ata que o pé non levanta do chan para propulsarse e son estables en repouso”, comenta Freschi, sobre unha tecnoloxía que permite amortecer ata 20 milímetros cada apoio, fronte aos 2 ou 3 milímetros do calzado deportivo tradicional baseado en materiais brandos ou cámaras de aire.

Un par custa 359 euros (uns 395 dólares) e unha zapatilla Enko da talla 42 pesa 380 gramos e inclúe amortiguadores adaptados ao peso do corredor e distintas velocidades, desde o paseo á carreira. O seu peso está nos estándares do mercado, pero o seu prezo dobra ao que propoñen as liñas de calzado deportivo de grandes marcas.

“Non temos pensado baixar os prezos porque é moito máis difícil de fabricar que un produto de ‘running’ tradicional”, agrega sobre unhas zapatillas cuns amortiguadores que “non se degradan xamais” e botóns de adherencia na sola que poden substituírse se se desgastan.ilcanallarubens_zapatillasmuelles_Zapatillas Enko_00_2015

O enxeño “non é un produto terapéutico” senón unha zapatilla dirixida a todos os amantes da carreira recreativa, uns 100 millóns de persoas no mundo. Freschi, de 61 anos, cóntase entre os 9,5 millóns de afeccionados a saír a correr en Francia e a súa empresa naceu do desafío de superar un obstáculo persoal.

Enxeñeiro afeccionado á carreira durante décadas, aos 50 anos apareceron uns problemas de costas que preocuparon aos médicos: “Dixéronme que tiña que deixar de correr”, comenta.

Instalado en Villepinte, Frechi desenvolvera a súa carreira profesional no ámbito da aeronáutica e dispoñía das ferramentas necesarias e dos coñecementos en mecánica e materiais para deseñar unhas zapatillas que lle permitisen volver facer “footing”.

“Tras decenas de prototipos e miles de quilómetros de probas”, en 2008 deuse conta de que o seu calzado tamén podía converterse nun produto comercial viable. Rexistrou a primeira patente e lanzou unha campaña de microfinanciación (crowfunding) na internet coa que reuniu 95.000 euros (uns 105.000 dólares).

Entón dirixiu a súa investigación cara á industrialización do proceso de fabricación, que actualmente se desenvolve actualmente entre Italia e Francia.

“Non vimos do mundo do calzado, quizá por iso chegamos a facer un produto de ruptura”, resume Freschi, cuxa empresa foi seleccionada para representar ás 30 mellores “start-ups” no Consumer Electronics Show (CES) que se celebrará do 6 ao 9 de xaneiro nas Veigas, onde presentan as súas novidades marcas como Google, Audi ou Microsoft.

As vendas de Enko arrincarán en 2016 con 1.000 pares de zapatillas mensuais, a súa máxima cadencia de produción ata o momento, e estarán dispoñibles en cinco colorees (branco, amarelo, magenta, azul e negro) que se comercializarán a través de internet, antes de chegar ás tendas físicas en 2017.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

ை Grazas polo 2015 e meus desexos para o 2016

ilcanallarubens_caricatura_2012Antes de nada quero dar as grazas a todos e todas vostedes por escoller este blogue como un punto de encontro neste 2015. Escribindo en galego son visto en 71 nacións do mundo, nas nacións que mais visitan o meu blogue son España, Estados Unidos, e México quedando claro que o galego non é un idioma minoritario que tan só enténdese e fálase na Galiza. Segun o suministrador do espazo o meu blogue e un dos 100 no mundo dos mais emerxentes. Para o 2016 seguirei dando mais de min e non defraudando o cultivado neste 2015. Grazas xente do común fermosa, grazas a totais, grazas as 6600 persoas que entran no meu blogue diariamente sen vos non seria posibel desenrolar todo o traballo. Parece mentira que este blogue o abrise no 2012, o principio foi duro polas escasas visitas pero logo todo colleu ritmo.

Agora que o ano se termine, verdade?  Como transcorre o tempo! Pero o que máis me marabilla é que sen importar que sexamos ricos, pobres, adultos, nenos ou nenas, homes ou mulleres, o noso sentimentos sempre é a chave da Felicidade, o sol sae para todos e o que se esforza e persegue os seus SOÑOS, conségueos; Quero este ano, ir en pos dos meus SOÑOS como tamén agardo que os teus os fagas REALIDADE! Que o Ano Novo sexa como o novo amencer da nosa vida, onde os cantos das aves énchannos de Esperanza e Vontade para construír nosas maiores alegrías. Por unha cultura informativa veraz, transparente sen patrocinios nin camiseta 2016.

Feliz prospero 2016.

Rubens Rocha 

ை Os erros e acertos do mundo da tecnoloxía no 2015

Sintítulo

Desde os problemas de Google Maps ata os avances en realidade virtual, resumimos o ano da industria.

Erros

1. Google Maps

Tres incómodos erros en Maps obrigaron a Google a ofrecer desculpas este 2015. En abril, un usuario modificou unha zona en Paquistán, creando un bosque que formaba o logo de Android ouriñando sobre a mazá de Apple. Un mes despois, procuras con termos racistas levaban á dirección da Casa Branca; e en novembro, buscar o termo daesh (asociado ao Estado Islámico) en París levaba ao teatro Bataclán, un dos escenarios dos atentados na capital francesa.

2. Pouca memoria base do iPhone 6S

O iPhone 6S é un dos mellores teléfonos actualmente no mercado, pero Apple tivo un par de polémicas asociadas ao equipo este ano. Primeiro, a súa decisión de manter o modelo basee en 16 GB foi moi criticada, especialmente porque o teléfono permite gravar vídeo en 4K. E un par de meses despois lanzou unha carcasa cunha batería extra, cun deseño altamente cuestionado e que parece recoñecer que a batería do teléfono sinxelamente non é suficiente.

3. HTC One A9

HTC non tivo un bo ano. O seu equipo One M9 non logrou o impacto desexado e o seu segundo gran lanzamento, o One A9, destacou polas razóns equivocadas: o seu deseño lembra ao look do iPhone 6, polo que a discusión sobre o teléfono centrouse nisto e non na súa calidade. As reseñas din que o One A9 ten un funcionamento máis que correcto e ofrece boas prestacións, pero para moitos é simplemente un clon do smartphone de Apple.

4. Auxe e caída do hoverboard

Apareceron como o agasallo máis popular deste Nadal (a pesar do seu alto prezo, que en EE.UU. pode superar os US$ 1.500), pero ao pouco tempo empezaron a xurdir reportes de que, en equipos que usaban baterías e cargadores de dubidosa calidade, os hoverboards (skates motorizados que usan sensores para manter ao usuario en equilibrio) incendiábanse. Desde entón, aerolíneas prohibíronos e distintas tendas limitaron a súa venda.

5. Ataques de hackers

A pesar dos avances en seguridade, o 2015 estivo marcado por varios ataques a servizos online, varios dos cales terminaron coa publicación dos datos dos seus usuarios. Así, destacan os 37 millóns de datos filtrados da base de clientes do sitio de citas e infidelidades AshleyMadison, os 4,8 millóns de datos xurdidos do hackeo de Vtech e mesmo a vulneración dun automóbil Jeep, que motivou unha revisión de seguridade da compañía.

Acertos

1. O novo deseño de Samsung

Unha das críticas máis comúns aos teléfonos de Samsung ata este ano era que os seus teléfonos non contaban cun deseño ou construción que xustificasen o seu prezo. Isto cambiou no 2015, coa saída da serie Galaxy S6 e que continuou cos novos Note 5 e Galaxy S6 Edge Plus. Con eles, a surcoreana deixou atrás a construción plástica, adoptando o metal e o vidro como bases para o seu traballo.

2. O regreso da PC

Despois de anos de enfoque no móbil (teléfonos e tablets), a industria dos computadores recibiu un impulso no 2016 debido a dous lanzamentos: o novo sistema operativo Windows 10 e a nova xeración de procesadores Intel. Se a isto súmaselle a experimentación con novos deseños (portátiles 2 en 1, con ou sen pantalla touch), o resultado son as apostas máis interesantes en anos.

3. USB Tipo C

Aínda que a súa presentación foi no 2014, este ano foi o inicio do despregamento do USB Tipo C, o novo tipo de conector que pretende converterse no estándar para móbiles e computadoras. Apple foi un sorprendente primeiro socio, ao usar o porto como a única entrada da súa computadora MacBook de 12 polgadas, e logo sumáronse compañías como OnePlus, Microsoft nos seus novos Lumia e Google cos últimos Nexus. Aínda lle falta para masificarse, pero xa hai primeiros pasos claros.

4. O camiño cara á realidade virtual

Espérase que o 2016 ocorra a explosión da realidade virtual, grazas á estrea de proxectos como Oculus Rift, PlayStation VR e HTC Vive. Pero no 2015 fixéronse importantes avances, a través de sistemas como Google Cardboard e Gear VR de Samsung. Así, este ano transmitíronse partidos de básquetbol da NBA, debates políticos e publicáronse xogos e vídeos de cinema, televisión e ata concertos musicais.

5. Tecnoloxías de Volver “ao Futuro”

O 21 de outubro celebrouse o “día de Volver ao Futuro”, xa que esa é a data na que Marty McFly chega ao 2015 en Volver “ao Futuro II”. Aínda que aínda falta moito para chegar a un mundo similar ao da película, si se fixeron avances no desenvolvemento de skates voadores, Nike anunciou a primeira versión das zapatillas AirMag e os seus cordóns electrónicos, e anunciouse a creación da primeira chaqueta cun sistema de secado integrado.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

ை Os fenómenos das redes que tolearon ao mundo este ano

ilcanallarubens_Os fenómenos das redes_2015

Un desafío de preguntas para un demo e un vestido de cor indefinida son dúas dos eventos que marcaron este 2015.

Un xogo para facerlle preguntas a un suposto demo e un vestido que os internautas non podían deixar de mirar foron dous dos fenómenos que lle deron a moitos material con que matar horas de lecer en Facebook, Twitter e demais. Pero tamén houbo ameazas, dixitais ou físicas. Fagamos un reconto do que marcou as redes sociais este ano.

1) #CharlieCharlieChallenge: o lapis adivinador

ilcanallarubens_lapis si ou non_2015Algúns lle preguntan ás divindades no ceo, outros consultan a un oráculo ou ao tarot. Pero este ano, centos de miles de persoas cruzaron dous lapis sobre un anaco de papel en busca dunha simple resposta: si ou non.

Trátase do #CharlieCharlieChallenge, un xogo que consiste en facer preguntas que Charlie, un misterioso demo, responde movendo os lapis.

O equipo do programa BBC Trending tentou achar a orixe do xogo, e atopouse con que posiblemente tiña raíces mexicanas.

Como adoita ocorrer, a ciencia ten unha explicación para o movemento dos lapis. E é que a forza de gravidade e a situación delicada e inestable na que se atopan permiten que un ínfimo movemento, incluso unha expiración, léveos a cambiar de posición. Só en novembro habíano tuiteado unhas 1.600 veces.

2) O vestido que cambia de cor: azul, branco ou dourado?

ilcanallarubens_vestido azul negro_branco dourado_2015Podería dicirse que foi unha desas preguntas do millón. Todo empezou cando a cantante dunha banda música folk, a escocesa Caitlin McNeill, publicou a foto do vestido da nai da noiva en cuxa voda tocou a súa banda. McNeill e o seu noivo non lograban chegar a un acordo sobre a cor da peza, entón pediu axuda e preguntou: ¿é branco ou azul?

E choveron de todos lados respostas. Incluíndo, por suposto, a celebridades de gran arrastre, como Kim Kardashian ou Julianne Moore.

A ecuación complicouse cando algúns empezaron a argumentar que o vían dourado. Houbo opinións técnicas, houbo explicacións científicas. Ao final, todo depende da forma en que o teu cerebro procese a cor.

3) O falso vídeo porno de Facebook

ilcanallarubens_web_virus_de_face_big_tp1_2015Isto, máis que unha tolemia de redes, foi unha verdadeira ameaza. En febreiro pasado, un suposto vídeo porno comezou a aparecer nos muros de Facebook de persoas en todo o mundo, con outras 20 persoas etiquetadas.

Ao facer clic no suposto vídeo a persoa era redireccionada a sitios onde aparecía o aviso de que Flash Player está desactualizado, e proporcionaba unha suposta ligazón desde onde se pode descargar para poder ver o vídeo en cuestión.

Ao final, un caía nas mans dun maligno malware que roubaba información e instalaba unha extensión que multiplicaba a distribución da mensaxe a outros.

O falso vídeo fixo unha segunda aparición en xuño, con máis forza que a orixinal.

4) Os paus do selfie: inimigo número 1

ilcanallarubens_palo selfi_2015Amados por quen o usa e odiado por quen non, os chamados selfie sticks son fortes contendores ao dubidoso premio a produto tecnolóxico-inimigo público número 1 do ano.

Vítimas do seu propio éxito, os paus de selfie comezaron a ser prohibidos en diversos lugares públicos de gran renome.

Empezando pola Galería Nacional de Londres e o Palacio de Versalles en Francia, pasando polos parques de World Disney World en Estados Unidos. E é que o dispositivo deixou de ser benvido nalgúns dos sitios onde a xente dáballes uso en masa.

“As varillas de extensión portátiles convertéronse nun problema de seguridade cada vez maior para os nosos hóspedes e o noso persoal”, díxolle en xuño o portavoz dos parques Disney á BBC.

Aínda así, o 2015 foi moi positivo para os selfies. Un informe publicado en agosto cifraba nun millón o número de fotos desta natureza que se publican cada día nas redes sociais.

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]